دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دستگيرشدگان ممنوع الفعاليت شدند

حجت الاسلام عليرضا عليپور در گفت و گو با فارس اظهار داشت: هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي فوتبال امروز و پس از دريافت گزارش‌هاي واصله از مراجع قضايي تشكيل جلسه داد تا در مورد متخلفين دستگير شده در پارتي بزرگ شمال تهران بر حسب مدارك و قرائن موجود و با توجه به وظايف قانوني به اين مسئله رسيدگي كند.وي ادامه داد: هيات رسيدگي به تخلفات پس از رسيدگي، اين پرونده را به كميته انضباطي ارجاع كرد و اين كميته نيز كليه متخلفين پرونده را از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال تا اطلاع ثانوي محروم كرد تا به پرونده آنها در مراجع قضايي و ذي ربط رسيدگي شود و پس از صدور حكم مراجع قضايي اقدام مقتضي در خصوص اين افراد متخلف صورت خواهد گرفت.گفتني است سه تن از افراد مشهور فوتبال در پارتي شبانه دستگير شده‌اند.