دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دعوت پادشاه کویت از احمدی نژاد

سفیر کویت در تهران دعوت رسمی پادشاه کشورش را از احمدی نژاد برای حضور رئیس جمهور ایران در جشن استقلال این کشور ، به رییس دفتر ریاست جمهوری ایران تحویل داد. واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری کویت : مجدی احمد الظفیری دعوتنامه رسمی پادشاه کشورش را به رحیم مشایی داد.در این نامه ، رییس جمهور ایران به مراسم جشن پنجاهمین سال استقلال کویت که هم زمان با آن جشن بیستمین سال آزادی کویت (از اشغال عراق) و پنجمین سال پادشاهی شیخ صباح الحمد الصباح بر کویت برگزار خواهد شد، دعوت شده است.