دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رعایت 90 درصدی اصل 44 در برنامه پنجم

رئیس
كمیسیون اصل 44 مجلس گفت: عموما سیاست‌های اصل 44 در لایحه برنامه پنجم
رعایت شده و در كل می‌توان گفت كه در بیش از 90 درصد مواد برنامه،
سیاست‌های اصل 44 رعایت شده است.

به گزارش فارس، حمیدرضا
فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس كمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه كشور و
میزان رعایت سیاست‌های اصل 44 در روند بررسی‌ها، گفت: در روند بررسی
برنامه پنجم كمیسیون اقداماتی را برای رعایت هر چه بیشتر سیاست‌های كلی
اصل 44 انجام داد كه از آن جمله می‌توان به پیشنهادات اصلاح و حذف برخی
مواد لایحه اشاره كرد. وی افزود:
اقدامات دیگری هم توسط كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 در رابطه با
برنامه پنجم انجام داده است، در فصول مختلف وقتی كمیسیون احساس كرد كه
نیاز به مواد و بندهایی در جهت اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اصل 44 وجود
دارد، پیشنهاد الحاق مواد یا بندهایی در فصول مختلف توسط كمیسیون برای
اضافه شدن در برنامه پنجم ارائه توسط اعضا پیشنهاد شد. رئیس
كمیسیون اصل 44 مجلس تصریح كرد: انتظار نداشتیم كه یك فصل از برنامه پنجم
به نام فصل اصل 44 نام‌گذاری شود اما توقع داشتیم كه این سیاست‌های كلی
اصل 44 در برنامه حاكم باشد. فولادگر
با اشاره به تشكیل كارگروهی برای تهیه و تدوین مواد و بندهایی كه باید
برای الحاق به برنامه پیشنهاد می‌شدند، اظهار داشت: نتیجه تشكیل این
كارگروه الحاق برخی مواد و بندها به برنامه پنجم شد، البته فصل بهبود فضای
كسب و كار نیز بیشتر موادش حاصل كار همین كارگروه بود. فولادگر
ادامه داد: عموما سیاست‌های اصل 44 در لایحه برنامه پنجم رعایت شده و در
كل می‌توان گفت كه در بیش از 90 درصد مواد برنامه، سیاست‌های اصل 44 رعایت
شده است.