دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی روستاهای ایرانشهر آب آشامیدنی ندارند

نماینده ایرانشهر، سرباز و الگان از مشکلات آب آشامیدنی در حوزه
انتخابیه‌اش خبر داد و افزود: از 700 روستایی که در حوزه انتخابیه من وجود
دارند فقط 450 روستا به آب آشامیدنی دسترسی دارند و بقیه روستاها از این
نعمت محرومند.

“محمدقیوم
دهقانی” در گفت وگو با هفته نامه مندیل افزود: در بسیاری از روستاها به
علت نبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به آن، مردم از آب‌های ناسالم مصرف
می‌کنند یا از طریق تانكرها و یا آب رودخانه و یا قنات نیازشان را برطرف
می‌کنند و این آب‌ها، آلودگی‌های بسیاری را با خود به همراه می‌آورد و
باعث شیوع بیماری‌های بسیاری مانند مالاریا شده است. عضو
کمیسیون اجتماعی ادامه داد: من با پیگیری‌ها و تماس‌هایی که داشته‌ام در
کمتر استانی دیده‌ام این مقدار روستا از آب آشامیدنی محروم باشند. دهقانی
در پایان از مشکل پیش آمده  اظهار نگرانی کرد و افزود: آب آشامیدنی از
اولین نیازهای مردم است تا وقتی که مردم آبی برای نوشیدن نداشته باشند چه
انتظاری می‌توانیم از آنها داشته باشیم؟