دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی زندان های ایران هتل هستند!

 پرویز سروری در مصاحبه ای با روزنامه شرق ،زندان های ایران را همانند هتل توصیف کرد .
به
گزارش خبر آنلاین،پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با
روزنامه شرق ضمن تاکید بر این موضوع که زندان های ما از استاندارد
برخوردارند،اظهار داشت :من در مسافرت که به استانها داشتم  اززندان های
رشت و کرمان و دیگر استان ها بازدید کردیم با جرات می گویم که زندان های
مابیشتر شبیه هتل است .
وی در ادامه افزود :دیدار ما از زندان ها زمانی صورت می
گرفت که زندانیان درخواب بودند و موضوع  دیدار ما  بررسی  مواردی همچون
محدود شدن مرخصی زندانیان ،عدم تناسب گنجایش زندانیان و قرار گرفتن
 زندانیان عادی با مواد مخدری در یک اتاق بود که قرار شد در این مورد
تدابیری اندیشیده شود .