دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی صندوق توسعه ملی متولد شد

نمایندگان
در جلسه علنی امروز در آخرین گام از تصویب برنامه پنجم توسعه با تصویب
ماده 76 از این برنامه که به اساسنامه صندوق توسعه ملی مربوط می‌شد، تاسیس
این صندوق را در دستور کار دولت قرار دادند.

به
گزارش خانه ملت از صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جلسه
علنی امروز بعدازظهر با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی تقریباً به کار
برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی پایان دادند و این برنامه یک گام
به اجرایی شدن نزدیک تر شد.نمایندگان با
تصویب ماده 76 از برنامه پنجم توسعه که به اساسنامه صندوق توسعه ملی مربوط
می شد و در آن ارکان صندوق ازجمله هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت در
صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تشریح قرار گرفته بود، تاسیس این صندوق را
در دستور کار دولت قرار دادند.در هیات
امنای صندوق توسعه ملی رئیس جمهور بعنوان رئیس هیات امنا حضور دارد و
همچنین وزرای اقتصاد، کار، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی نیز با حق رای در
این هیات عضو هستند.دیگر اعضای هیات
امنای صندوق توسعه ملی نیز عبارتند از: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و 2
نماینده از مجلس.این ماده با 174 رای موافق از 199 نماینده حاضر در جلسه و تنها با 17 مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید.