دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی میزان طلاق درایران، اگرجمعیت آمریکا راداشت

روزنامه نيويورك تایمز در مقاله اي ضمن بررسي آمار طلاق در ايران، به تغيير نام روز ازدواج در ايران پرداخته است و آورده است كه ايرانيان اكنون به جاي ازدواج جوانان نگران افزايش ميزان طلاق در كشورشان هستند.به گزارش خبرنگار « اجتماعی»، اين روزنامه با ذكر اينكه سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) در ايران به عنوان «روز ازدواج» نامگذاري شده، نوشته است كه امسال ايرانيان به خاطر نگراني هاي ناشي از افزايش نرخ طلاق در اين كشور نام اين روز را «روز بدون طلاق» نامگذاري كرده اند و مقامات قضايي گفته اند كه در اين روز هيچ درخواست طلاقي را ثبت نخواهند كرد. در ادامه اين گزارش همچنين آمده است كه نگراني هاي مقامات ايران در اين زمينه جاي تامل دارد؛ چرا كه بر اساس آمار نهادهاي ايراني، نرخ طلاق در ايران از 50 هزار در سال 2000 به 150 هزار در سال 2010 رسيده است. علاوه بر اين آمار طلاق ايران در ماه مي 16 درصد افزايش داشته است، در حالي كه آمار ازدواج فقط يك درصد افزايش را نشان مي دهد. علاوه بر اين، در كل ايران از هر هقت ازدواج، يك فقره به طلاق منجر مي شود؛ اين در حالي است كه در تهران اين آمار بيشتر است، به طوري كه از هر 4 ازدواج يك مورد به طلاق مي انجامد.نيويورك تايمز مي افزايد، يك دفتردار ازدواج و طلاق به خبرنگار اين روزنامه گفته است كه در ماه مي، هفتاد فقره طلاق را ثبت كرده، در حالي كه تنها سه ازدواج را ثبت نموده است. دفتردار ديگري نيز به اين روزنامه گفته است كه در قبال شصت طلاق، تنها يك ازدواج را ثبت كرده است. اين روزنامه ضمن مقايسه طلاق هاي صورت گرفته در ايران و آمريكا مي نويسد كه اكنون آمريكا با جمعيتي حدود 4 برابر اين، سالي يك ميليون طلاق صورت مي گيرد و اگر آمار طلاق ساليانه ايرانيان را نيز 4 برابر كنيم تا تناسبي منطقي به دست آيد، اين مقدار به ششصد هزار در سال مي رسد كه اگر چه كمتر از آمار آمريكایيان است، اما همين مقدار طلاق، براي ايرانياني كه داراي سنتي قديمي و اسلامي درباره ازدواج هستند، بسيار زياد است. به نظر مي رسد نيويورك تايمز در اين زمينه دچار اشتباهي فاحش شده است، چرا كه مقامات ايراني روز ازدواج را تغيير نداده اند، بلكه شعار آن روز را روز بدون طلاق نامگذاري كرده بودند و براي تاكيد بر ازدواج و زندگي مشترك، شعار آن روز را «روز بدون طلاق» قرار داده بودند.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.