دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هزينه 7‌/‌1 ميليارد توماني هر تصادف منجر به فوت

رئيس پژوهشكده حمل و نقل اعلام كرد: 65 درصد از علت وقوع تصادفات رانندگي اشتباه رانندگان است كه 41 درصد اين رقم به دليل عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي رخ مي‌دهد.به گزارش ايسنا، محمود عامري در اولين نمايشگاه بزرگ راه و ترابري و صنايع وابسته در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اگر كنترل توسط پليس صورت گيرد اين 41 درصد به 2 درصد كاهش مي‌يابد.وي با تاكيد بر لزوم آموزش‌هاي صحيح نيروي انساني در مقاطع دبستان و راهنمايي در راستاي انجام رانندگي صحيح، گفت: سالانه 18 هزار ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه تصادفات در كشور است كه اين سرمايه عظيم مي‌تواند در راستاي فعاليت‌هاي ديگر همچون حذف نقاط پرحادثه صرف شود. به گفته عامري، براساس برآوردهاي انجام شده در سال 86 يك تصادف منجر به فوت بدون احتساب يارانه 570 ميليون تومان و با احتساب يارانه 780 ميليون تومان هزينه براي كشور در بر داشت كه اگر اين رقم را به سال 88 تعميم دهيم هزينه هر تصادف منجر به فوت يك ميليارد و 700 ميليون تومان بوده است. به گفته رئيس پژوهشكده حمل و نقل براي تصادف منجر به جرح بستگي به سبك يا متوسط بودن تصادف از يك ميليون و 400 هزار تومان تا 40 ميليون تومان هزينه در‌بر دارد.