دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هشدار سنجش به داوطلبان کنکور90

مهر گزارش داد: معاون سازمان سنجش آموزش کشور با هشدار به داوطلبانی که از طریق کافی نت در کنکور ثبت نام می کنند، گفت: داوطلبان باید کارت و یا کارتهای اعتباری را تا پایان کلیه مراحل آزمون پائیز سال 1390 نزد خود نگهداری کنند.حسین توکلی افزود: به دلیل اینکه اغلب داوطلبان ثبت نام خود را از طریق مراجعه به کافی نت ها انجام می دهند باید قبل از مراجعه به کافی نت، نسبت به تکمیل پیش نویس تقاضانامه، تهیه فایل عکس با رعایت توضیحات داده شده در صفحه 11 بند (ج) و درج نام و نام خانوادگی خود بر روی کارتهای اعتباری اقدام کنند.وی اظهار داشت: در زمان ورود اطلاعات حضور داوطلب برای کنترل اطلاعات و عکس الزامی است و قبل از تایید نهایی، اطلاعات باید از سوی داوطلب کنترل و در صورت نیاز به اصلاح، اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثبت نام تهیه یک برگ پرینت اطلاعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.معاون سازمان سنجش تأکید کرد: در پایان ثبت نام دریافت کد رهگیری و شماره پرونده (سریال) الزامی است و شماره پرونده (سریال) با شماره سریال مندرج در کارت اعتباری اصلی باید مطابقت داشته باشد.