دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ويژگي‌هاي خانواده سالم

آريا: خانواده سالم خانواده اي است با تفاهم و سازگاري که از تضاد و درگيري مبرا است، در اين خانواده فرزندان صالح و سالم رشد مي کند. عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، امروز در جمع بانوان مبلغه در سالن اجتماعات اداره کل تبليغات اسلامي استان قم به وضعيت خانواده در غرب اشاره کرد و گفت: از آن زمان که غرب مديريت خانه را بر عهده زن گذاشت، با مشکلات متعددي در مسائل اجتماعي روبه رو شد.حجت الاسلام و المسلمين بهشتي افزود: خانه احتياج به دلسوز، پناهگاه و ستون دارد ، در اسلام مديريت خانواده برعهده مرد گذاشته شده است.وي افزود: حق پدر و مادر از نظر اسلام يک حق بين‌المللي است؛ يعني اگر پدر حتي غير مسلمان هم باشد. کسي حق ندارد به او توهين کند؛ زيرا که بايد حريم خانواده و شان پدر همواره حفظ شود.حجت‌الاسلام‌ والمسلمين بهشتي، اساس زندگي را تفاهم، سازگاري و قداست بيان کرد و افزود: خانواده در اسلام يک بنيان مقدس است که بايد در حفظ آن کوشيد.وي گفت: يکي از مشکلات خانواده‌ها در تربيت فرزندان اين است که وظايف شرعي را به فرزندان نمي‌گويند و نسبت به احکام اسلام آگاهشان نمي سازند؛ در حالي که اين امر وظيفه پدر و مادر مي باشد.اين استاد حوزه خاطرنشان کرد: تربيت فرزند زماني نتيجه بخش است که پدر و مادر نسبت به گفته‌هايشان عمل کنند.ويژگي‌هاي خانواده سالمخانواده سالم خانواده اي است با تفاهم و سازگاري که از تضاد و درگيري مبرا است، در اين خانواده فرزندان صالح و سالم رشد مي کند.عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، امروز در جمع بانوان مبلغه در سالن اجتماعات اداره کل تبليغات اسلامي استان قم به وضعيت خانواده در غرب اشاره کرد و گفت: از آن زمان که غرب مديريت خانه را بر عهده زن گذاشت، با مشکلات متعددي در مسائل اجتماعي روبه رو شد.حجت الاسلام و المسلمين بهشتي افزود: خانه احتياج به دلسوز، پناهگاه و ستون دارد ، در اسلام مديريت خانواده برعهده مرد گذاشته شده است.وي افزود: حق پدر و مادر از نظر اسلام يک حق بين‌المللي است؛ يعني اگر پدر حتي غير مسلمان هم باشد. کسي حق ندارد به او توهين کند؛ زيرا که بايد حريم خانواده و شان پدر همواره حفظ شود.حجت‌الاسلام‌ والمسلمين بهشتي، اساس زندگي را تفاهم، سازگاري و قداست بيان کرد و افزود: خانواده در اسلام يک بنيان مقدس است که بايد در حفظ آن کوشيد.وي گفت: يکي از مشکلات خانواده‌ها در تربيت فرزندان اين است که وظايف شرعي را به فرزندان نمي‌گويند و نسبت به احکام اسلام آگاهشان نمي سازند؛ در حالي که اين امر وظيفه پدر و مادر مي باشد.اين استاد حوزه خاطرنشان کرد: تربيت فرزند زماني نتيجه بخش است که پدر و مادر نسبت به گفته‌هايشان عمل کنند.