دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پرتوهاي مايكروويو مضر است

ایرنا: كارشناس بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: پرتوهاي ناشي از مايكروويو براي سلامت انسان مضر است و ممكن است موجب ايجاد خطرات احتمالي براي سلامت انسان شود.    علي گوراني افزود: قرار گرفتن در معرض پرتو بالاي مايكروويو، عوارض متعددي بر جسم و روان انسان از جمله سوختگي دارد.وي اضافه كرد: نوسان انرژي در مايكروويو ، 300 ميليون بار در ثانيه است و اين انرژي توليد شده ، تاثيرات منفي روي سلامتي انسان دارد.وي خاطرنشان كرد: بطور كلي گسترش زندگي مجازي و سر و كار داشتن انسان با وسايلي مانند رايانه، عكس برداري هاي پزشكي از جمله راديولوژي موجب قرار گرفتن بيش از اندازه انسان در برابر تشعشعات دستگاه هاي مختلف شده است و اين امر ضرورت تدوين طرح سلامت مواجهه با اشعه و پرتوها را بيش از پيش روشن مي سازد.كارشناس بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره خطرات ناشي از شكسته شدن لامپهاي كم مصرف نيز گفت: بخارهاي جيوه توسط الكترون هاي لامپ هاي كم مصرف تحريك مي شود و روشنايي ايجاد مي كند كه براي سلامت انسان ها بسيار خطرناك است.گوراني افزود:‌ لايه فلورانس داخل لامپ كم مصرف از خروج اين بخارها جلوگيري مي كند اما اگر اين لايه به خوبي داخل لامپ كشيده نشده باشد يا لامپ بشكند، گاز بسيار خطرناكي آزاد مي شود.وي تاكيد كرد: مردم بايد اينگونه لامپ ها را از مراكز معتبر تهيه كنند و به علامت استاندارد آن توجه داشته باشند.