دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پشت پرده پارتی شبانه فوتبالیستها

متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم که بار دیگر در عرصه خبر، اصل امانت داری و حفظ آبروی افراد فراموش شده است. از روز شنبه خبر دستگیری تعدادی از اهالی فوتبال در یک پارتی در شمال تهران دهان به دهان چرخید و جالب آنکه تعدادی از خبرگزاریها، سایتها و روزنامه ها نه تنها از بیان آن ابایی نداشتند بلکه با دادن کد غیر مستقیم ولی کاملا مشخص این افراد و افراد دیگر را از روی حدس و گمان به مردم معرفی کردند… چرا؟ واقعا چرا؟ آیا این چند فوتبالیست تنها بزهکاران این روزهای مملکت ما هستند؟ آیا جرم آنها و میزان آن مشخص شده؟  اگر اعتقاد به برخورد قطعی قوه قضائیه با جرائم هستیم آیا جرم این افراد به اثبات رسیده؟ اگر به اثبات هم برسد آیا برخورد قانونی با آنها نمیشود؟البته طبعا هر فوتبالیست یا هر شخص دیگری که مرتکب خلاف می شود مسلما باید مجازات شود ولی این که قبل از مشخص شدن نام افراد خلافکار از روی حدس و گمان هر شخصی در مظان اتهام باشد و بی جهت نامش برده شود واقعا بی انصافی ست… آیا در مجازات احتمالی این افراد بردن آبرو و گاو پیشانی سفید کردن افراد باید لحاظ شود؟ مسلما پاسخ منفی است… یک میهمانی بوده ولو شبانه یا حتی نیمه شبانه… ولو دختران و پسران معلوم الحال هم بوده اند… ولو هرگونه فسق فجوری هم بوده… بر فرض محال صحت تمام موارد فوق چه لزومی به رسانه ای شدن این قضیه وجود دارد؟ در شهر تهران آیا این اولین میهمانی است که توسط مامورین کشف میشود؟ آیا آخرین است؟ چطور در گذشته این مسائل مسکوت میماند ؟ آیا این چند فوتبالیست اولین ها هستند یا دلیلی مبنی بر رسانه ای شدن این قضیه وجود دارد؟ آیا در این اتفاقات و انحراف افکار، کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ آیا نیرویی هدایت شده در این اتفاقات وجود دارد یا تمام این فعل و انفعالات رسانه ای اتفاقی و سهوی است؟