دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پلمپ مرکز دوبله فارسی وان در تهران

جعفری دولت‌آبادی در مورد پرونده پلمپ مرکز دوبله شبکه فارسی وان گفت: این مرکز با هدف کمک به جریان ضدانقلاب وظیفه دوبله فیلمهای شبکه فارسی وان را در دفتری واقع در مرکز شهر تهران بر عهده داشت.به گزارش مهر دادستان تهران با بیان اینکه در این پرونده 5 نفر دستگیر و این مرکز پلمپ شد گفت: در داخل این مرکز دستگاهها و تجهیزات پیشرفته‌ای وجود داشته است که برای دادستانی جای سئوال دارد که چگونه این تجهیزات پیشرفته وارد کشور شده و در این مرکز نصب شده است.