دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پيشنهاد احمدي نژاد براي تغيير نام«مركزي»

رييس جمهور  نامگذاري روي استان‌هاي كشور را داراي وجهه فرهنگي و هويت‌بخش دانست و با پيشنهاد تغيير نام استان مركزي به استان آفتاب، گفت: نام استان‌ها بايد تبيين‌كننده هويت و معرف فرهنگ آن استان باشد اما به‌نظر مي‌رسد در نامگذاري اين استان توجهي به اين موضوع نشده است و ضرورت دارد نام شايسته‌اي انتخاب شود كه در اين ميان، عنوان «آفتاب» كه براي استان مركزي مطرح مي‌شود، زيبنده‌تر به نظر مي‌رسد و مي‌توان به عنوان يكي از كارهاي فرهنگي ماندگار و هويت‌بخش، نام آن را استان آفتاب گذاشت.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدي نژاد بعدازظهر امروز در كارگروه فرهنگ و هنر استان مركزي با تأكيد بر اينكه هدف از كارفرهنگي انسان‌سازي و تربيت و هدايت انسان است، خاطرنشان كرد: بايد كار فرهنگي، انسان را به قله و آرماني كه خداي متعال قرار داده است، برساند.وي با تأكيد بر اينكه مربي و مدير فرهنگي بايد تربيت‌يافته مكتب امامت و ولايت باشد، گفت: اگر كسي در صراط مستقيم الهي و خط نوراني امامت و ولايت نباشد، نمي‌تواند مردم را به اين مسير رهنمون سازد و خارج از حلقه اتصال به امامت و ولايت، حقيقت، ارزش و كمالي وجود ندارد.رييس جمهور روح كار فرهنگي را توجه، ارادت و عشق به امام عصر(عج) دانست و گفت: كار فرهنگي براي رشد و بالندگي نيازمند تعميق ارتباط مردم با امام عصر(عج)است و در عالم هستي اقدامي تأثير و ماندگاري دارد كه در ارتباط با امام عصر(عج) انجام شود .احمدي نژاد تمسك به امام عصر(عج) را راهي در جهت تربيت و هدايت انسان خواند و گفت: مدير فرهنگي بايد دل انسان را با حقيقت امام عصر(عج) آشنا كند.رييس جمهور بر لزوم توجه به مفهوم امام عصر(عج) و فلسفه انتظار در همه اقدامات فرهنگي تأكيد كرد و گفت: بدون ترديد اگر كسي عميقاً به انسان كامل اعتقاد نداشته باشد، دريافتي از مفاهيم الهي نخواهد داشت و چنانچه مفهوم امام عصر(عج) در جامعه عميقاً تبيين شود مشكلي وجود نخواهد داشت.در اين جلسه مقرر شد مبلغ 32 ميليارد تومان ساليانه و به مدت پنج سال علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوب، به ارتقاء سطح فرهنگي استان مركزي اختصاص يابد.در اين جلسه محورهاي پيشنهادي كارگروه در بخش‌هاي ارتقاء فرهنگ عمومي، توسعه و ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني، توسعه و تقويت امور و فعاليت‌هاي فرهنگي زنان و تحكم مباني خانواده، ترويج فرهنگ پايداري، ايثار و شهادت، ساماندهي مواريث فرهنگي، تكميل، تجهيز و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي و حمايت از ورزش حرفه‌اي و همگاني، توسعه و تقويت كمي و كيفي فعاليت‌هاي رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي و افزايش نشاط و شادابي جوانان و نوجوانان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.