دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کسر امتیاز از ابومسلم و پیام

در پي گزارشات رسيده در مورد مسابقه فوتبال بين تيمهاي فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان از سري مسابقات ليگ برتر در تاريخ 30/8/89 ،كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، مجيد صالح مربي تيم ذوب آهن اصفهان را كه به دليل اعتراضات مكرر از سوي داور مسابقه اخراج شد به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت مبلغ 10 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد.به گزارش ایپنا، باشگاههاي ابومسلم و پيام خراسان با توجه به عدم كسب رضايت تمام طلبكاران خود، هر يك به كسر 3 امتياز در فصل جاري و پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند. همچنين در صورت اصرار به عدم اجراي آرا مجددا تنبيهات ديگري جهت تيمهاي فوق اعمال خواهد شد.كميته انضباطي فدراسيون فوتبال  با توجه به درخواست حذف بازيكن سايپا مهر كرج توسط هيات فوتبال كرج طي حكمي  پژمان چلنگري بازيكن سايپا مهر كرج را بازيكن آزاد اعلام كرد.با توجه به دادخواست ارائه شده از طرف علي باقري بازيكن باشگاه پيكان قزوين مبنی بر عدم پرداخت مبلغ 20% از كل قرارداد 120 ميليون توماني توسط باشگاه ،كميته انضباطي با توجه به ملاحظه پرونده و با توجه به اینکه نماينده باشگاه اقرار به كسر مبلغ 20% از مبلغ قرارداد فيما بين کرده است در حالي كه بازيكن مذكور در هيچ يك از باشگاه هاي ليگ برتري بازي نکرده و يك فصل بعد از آن نيز در ليگ دسته يك بازي کرده است، باشگاه پيكان را محكوم به پرداخت 24 ميليون تومان در حق علي باقري مي كند. راي صادره در مهلت يك هفته پس از رويت قابل تجديد نظر خواهي در كميته استيناف است.روز يكشنبه مورخ 21/9/89 ، دژبد كارگزار رسمي نقل و انتقالات فيفا به طرفيت از “خلدون ابراهيم” بازيكن باشگاه نفت تهران به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال فراخوانده شد.