دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی 16آذر روزمبارزه دانشجویان باظلم وستم است

سرویس مجلس – نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشجویان قشر روشنفکر جامعه محسوب می شوند، گفت: دانشجویان در روز 16 آذر سال 1332 ثابت کردند که در مقابل ظلم و ستم به پا میخیزند و این در واقع روز مبارزه دانشجویان با ظلم ستم است.
امیر طاهرخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری 16 آذر به پعنوان روز دانشجو گفت: دانشجویان در طول تاریخ همواره به عنوان یک قشر آگاه و روشنفکر مورد توجه بوده و هستند و این قشر در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی وظیفه ای بس سنگین و خطیر برعهده داشته و دارد.
وی با بیان اینکه این روز نزد ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران عزیز است، گفت: روز 16 آذر روز دانشجویان و بیانگر تلاش بی وقفه آنان برای مبارزه با استکبار و ظالمان زمان است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 به حضور نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در ایران اعتراض کردند، گفت: این اعتراض در واقع بهانه ای برای اعتراض به حکومت وقت یعنی پادشاه دیکتاتور و دولت کودتای زاهدی بود.
طاهرخانی با اشاره به شهادت رسیدن قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی سه دانشجوی دانشگاه تهران در این روز به دست رژیم طاغوت تصریح کرد: رژیم پهلوی پاسخ اعتراض دانشجویان را با گلوله داد و مزدوران رژیم وحشیانه به دانشگاه حمله ور شدند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی دانشجویان را قشری موقعیت شناس توصیف کرد و اظهار داشت: دانشجویان و حرکت دانشجویی مستقل و فراحزبی است و به هیچ قدرت و حزبی وابستگی ندارند و همین ویژگی عامل موفقیت آنها بوده است.
وی تأکید کرد: کرسی های آزاداندیشی، تولید علم و توجه به ارزش های انقلابی به افزایش آگاهی و بصیرت دانشجویان کمک خواهد کرد و دانشجو را وفادار به نظام بارخواهد آورد.
نماینده تاکستان گفت: قطعاً دانشجویان فریب این جنگ نرم دشمنان را نخواهند خورد و این ترفند دشمنان را همچون ترفندهای دیگر آنان با شکست مواجه خواهد کرد.
طاهرخانی گفت: 16 آذر نماد مقابله با امپریالیسم و استکبار است نه نمادی برای آسیب زدن به یک نظام که دانشجویان از این امر به خوبی مطلع هستند. 16 آذر برای نظام و انقلاب است.
وی خاطرنشان کرد: بیداری و هوشیاری در بین دانشجویان و دانشگاهیان همواره وجود داشته و ما در گذشته دیدیم که وقتی مقاصد شوم این جریانات از سوی دانشجویان و دانشگاهیان فهیم مشخص می شد، بدنه دانشجویی از آنها تبری می جست.
وی گفت: دانشجوی امروز دشمن شناسی را سرلوحه فعالیت های دانشجویی خود قرار داده  است.
متن کامل را در ستون گفت وگوی صفحه سرویس مجلس  بخوانید.