دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اختلاف دولتی‌ها مانع تصویب یک درصد ورزش شد !

بررسی مجدد پیشنهاد یک درصد ورزش در کمیسیون تلفیق مجلس در قانون 16 برنامه توسعه دولت را مکلف کرد که چهار ردیف مستقل برای توسعه ورزش همگانی، قهرمانی ، توسعه و زیرساخت‌های ورزش و کمک به بخش خصوصی در لوایح بودجه پیش‌بینی نماید و اعتبارات مورد نیاز در آن ردیف‌ها منظور شود ولی به دلیل مصوبه قانونی بودجه 89 که دولت مکلف شد یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر ورزش اختصاص یابد به رغم موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با پیگیری اعضای فراکسیون مجلس از طریق هیأت رئیسه و رئیس مجلس و به رغم همه ابهاماتی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه داشتند بار دیگر در شب گذشته با حضور و حمایت برخی از اعضای کمیسیون در صحن این کمیسیون مطرح شد تا سقف اعتبار ماده 16 قانون برنامه‌ریزی ورزشی حداقل معادل یک درصد بودجه عمومی دولت باشد که متأسفانه به دلایل متعدد که از قبل تا حدودی قابل پیش‌بینی بود به ویژه بعضی از اعضای کمیسیون به شدت از عملکرد مسئولان ورزش و اجرای نادرست قانون یک درصد ورزش در گذشته و نحوه هزینه کردن آن در بعضی از رشته‌ها موجب شد از 28 عضو حاضر در جلسه چهارده رأی مثبت و چهارده رأی منفی و ممتنع با یک رأی کمتر به تصویب نرسد! البته اختلاف وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی در این مورد بی‌تأثیر نبود نماینده آموزش و پرورش اعتقاد داشت که 50 درصد از یک درصد به آموزش و پرورش اختصاص یابد …اعتبار تنها یک درصد ، کمتر از اعتبار مورد نیاز برای حداقل سه هزار پروژه نیمه تمام و یا اعتبارات ورزش همگانی و قهرمانی خواهد بود لذا نیاز است دست دولت باز باشد تا بر اساس جزء یک ماده 16 که دولت را مکلف کرده اعتبارات مورد نیاز ورزش را در لوایح بودجه به مجلس تقدیم کند در بررسی بودجه سال 90 که طی هفته‌های آینده باید تقدیم شود تا همانند قانون بودجه سال 89 در ردیف خاص خود بیش از یک درصد اعتبارات ورزش اختصاص یابد امیدواریم دولت و به ویژه رئیس‌جمهور ورزش دوست در لایحه بودجه سال 90 بر اساس برنامه پنجم اعتبارات کافی و مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل برای ورزش همگانی قهرمانی و توسعه زیرساختها به طور جداگانه منظور نماید.به گزارش خبرنگار ورزشی از اعضای هییت رئیسه فراکسیون آقایان رضایی و تابش دو عضو فعال در جلسه شب گذشته بودند .