دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اسباب کشی منافقین از عراق به یمن

پس از آنکه نام منافقین از لیستهای سیاه اروپا و آمریکایی ها بیرون آمد ، و نقش آنها در شورشها و ترور های خیابانی در فتنه سال 88 مورد تائید قرار گرفت ، از سوی حامیان این گروهک تروریست (آمریکا ،اسرائیل و انگلیس ) تصمیم گرفته شده است این مزدوران اجاره ای به یک مکان امن و با قدرت مانور زیاد و تحت حمایت های مستقیم ارتش آمریکامنتقل شوند .به گزارش جوان آنلاین مقصدی که برای منافقین در نظر گرفته شده است ، منطقه ای است بنام صعده در یمن که با هزینه سعودیها آماده سازی شده است و مجهز ترین امکانات آموزشی ،ارتباطی وتروریستی در اختیار آنها قرار گرفته است .(حجم زیادی از نیروها وامکانات منافقین در یک پروژه انتقال درخفا توسط آمریکایی هابه یمن منتقل شده است )گفته می شود دلایل بسیاری وجود داشته است که این جنایتکاران را در یمن و در پایگاه های جدید تروریستی اسکان داده اند ، مهمترین دلیل ، حفظ اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی وبهره برداری از پتانسیل جاسوسی و تروریستی این مزدوران بوده است و دلیل دیگر نفوذ دادن و آسیب زدن به شیعیان یمن که بسیار مقاوم و مقتدر هستند و در جنگ های اخیر پوزه سه کشور یمن ، عربستان و آمریکا را به خاک مالیده اند  ، و در حقیقت همان نقشی که منافقین در عراق ودر کشتار شیعیان بعهده داشته ومورد رضایت بعثی ها در زمان صدام و طرفهای آمریکایی در این چند سال اخیر بوده است ،در یمن نیز به عهده خواهند داشت .گفتنی است که عملیات اخیر منافقین که با طراحی انگلیسی ها و به سفارش اسرائیل انجام و به شهادت دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی منجر شده است ، با بالا ترین امکانات ناوبری آمریکا هدایت می شده است و اینطور که مطرح شده است این هماهنگی و این امکانات برای اولین بار است که دراین سطح در اختیار منافقین قرار گرفته است .