دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اشتغال معضل اصلی کشور

نماینده
مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از صنعت بیمه در کشور اظهار
داشت: در حال حاضر صنعت بیمه در کل دنیا یک صنعت پیشرفته است اما در ایران
این صنعت هنوز پیشرفتی نداشته است.

“جواد صبور آقچه‌کندی”  نماینده اردبیل در گفتگو
با هفته‌نامه «خبر اردبیل» افزود: اجرای هدفــمندکـردن یارانه‌ها می‌تواند
کمک قابل توجهی به رشد این صنعت داشته باشد و چه از نظر بیمه‌های‌عمومی،
تأمین اجتماعی و درمانی ما شاهد تحول گسترده‌ای در این صنعت  باشیم.وی تصریح
کرد: در حال حاضر بخش‌هایی از جامعه که تحت پوشش تأمین اجتماعی باشند،
محدودند و با توجه به مفاد برنامه پنجم توسعه که قرار است بحث بیمه همگانی
عملی شود امید می‌رود بحث بیمه درمانی نیز به خوبی پوشش داده شود.صبور اظهار
داشت: با توجه به این اقدامات و همسان‌سازی بیمه‌ها تلاش می‌شود که با
بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی و تأمین نیاز بخش خصوصی این صنعت متحول شود.
نماینده اردبیل در ادامـه به جایگاه بیمه در برنامه پنجم
توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم اجازه داده شد تا شرکت‌های بیمه
خارجی به راحتی وارد کشور شوند و با توجه به بازار کار این شرکت‌ها و
رقابتی که بناست به واسطه حضور آنها ایجاد شود قابل قبول خواهد بود.وی معتقد است شرکت‌های خارجی به راحتی می‌توانند ابتکارات و اقدامات قابل توجهی را در این بازار ایجاد کنند.صبور
خاطرنشان‌کرد: مردم به واسطه ارائه خدمات مناسب از سوی این نهادها بی‌شک
جلب این بازار می‌شوند و اگر به واسطه این اقدام شرکت‌های بیمه داخلی در
این زمینه سرمایه‌گذاری کنند جای کار بسیاری در این خصوص وجود دارد.وی
تصریح کرد: حضور گسترده این شرکت‌های بخش خصوصی می‌تواند آثار خوب و مفیدی
را در بازار کارهای آن ایجاد کنند و به واسطه رقابت ایجاد شده هزینه تمام
شده را کاهش دهند.صبور در زمینه مشکلات و معضلات شهرستان
اردبیل اظهار داشت: مشکلات تأمین آب شرب روستایی و تأمین گاز در اردبیل یک
معضل جدی است و از آنجایی که اردبیل جزو مناطق سردسیر است باید توجه خوبی
به مسئله عمران شهری و روستایی آن شود.وی تصریح کرد:
بازسازی راه‌های روستایی و بهسازی و مهار آب‌های سطحی و جاری که در پشت
سدها وجود دارد قابل توجه است که به واسطه این مسئله شبکه آبیاری آن تأمین
می‌ شود.صبور  مشکل اشتغال را یک معضل اصلی در تمام کشور
دانست و گفت: باید شرایط به گونه‌ای هموار شود که مشکلات موجود در این
زمینه حل شود و به واسطه آن از بسیاری مشکلات و مهاجرت‌ها جلوگیری شود.