دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی امكان تحصيل دانش‌آموزان متاهل در مدارس

تاكنون دانش‌آموزاني كه ازدواج مي‌كردند، از مدرسه اخراج مي‌شدند، اما از اين پس مي‌توانند به مدرسه برگردند.حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش در واكنش به اخراج دختران عقد كرده از مدارس به ايسنا گفت: براي اين دسته از دانش‌آموزان، كلاس‌هايي در نوبت بعدازظهر وجود دارد كه مي‌توانند در اين كلاس‌ها شركت كنند، لذا مشكلي براي آنها به وجود نمي‌آيد.وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اگر تغييرات سن ازدواج به عنوان يك كار روزمره كشوري انجام شد، مدارس خاص آن نيز به وجود مي‌آيد و چون حكم الهي است، اگر شرايط آن به وجود بيايد، ما وظيفه داريم امكانات را آماده كنيم. همچنين وزير آموزش و پرورش، در واكنش به افزايش كتاب‌هاي كمك‌آموزشي كه جواب‌ها را در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد، آنها را ضد نظام تعليم و تربيت دانست و گفت: اگر كتاب كمك‌آموزشي بتواند دانش‌آموز را به تفكر وادارد، از آن حمايت مي‌كنيم.