دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی انتخابات استانی اقتدار مجلس را افزایش می‌دهد

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی گفت:استانی شدن انتخابات موجب افزایش اقتدار مجلس خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، “هاشم
سواری”نماینده مردم دشت آزادگان در خصوص
طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهارداشت:استانی شدن انتخابات مجلس موجب
خواهد شد تا نمایندگان مسایل کشور را به نحو دقیق تر,کلان تر و ریشه ای
تری پیگیری کنند.وی خاطرنشان کرد:متاسفانه نمایندگان در حال حاضر
بیشتر درگیر مسایل محلی و منطقه ای هستند اما  استانی شدن انتخابات ،این
جهت گیری را تغییر داده و باعث می شود که نمایندگان حضور فعال تری در
بررسی طرح ها و لوایح داشته باشند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسلامی گفت:وظیفه نمایندگان در حال حاضر در حالی که باید  قانونگذاری و
نظارت باشد بیشتر صرف امور محلی ومنطقه ای می شود.این نماینده مجلس
شورای اسلامی تصریح کرد:باید برای عملکرد بهتر نمایندگان در مجلس با
استانی شدن انتخابات بخشی از کارهای نمایندگان به نهادهای دیگر تفویض شود. سواری
خاطرنشان کرد:موضوع استانی شدن حتی اگر به حذف ما نمایندگان حاضر در مجلس
هم منجر شود این حسن را دارد که نمایندگان آینده از مسایل محلی فارغ شوند.عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآورشد:اگر طرح استانی شدن در مجلس
مطرح شود به دلیل تاثیر و اهمیتی که دارد با اقبال عمومی نمایندگان مواجه
خواهد شد.