دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تامين اجتماعي الكترونيك كليد خورد

ايلنا: بخشي از خدمات الكترونيك سازمان تامين اجتماعي روي سايت رسمي اين سازمان قابل دسترسي شد.به فاصله چند روز از اظهارات دكتر بهروز براتي رييس هيات مديره تامين اجتماعي مبني بر اولويت خدمات الكترونيك در اين سازمان برخي از خدمات الكترونيك تامين اجتماعي روي سايت رسمي تامين اجتماعي (sso.ir) قرار گرفت.بيمه همراه، قوانين همراه، نرم افزار ليست حق بيمه، سامانه عملياتي معاونت درمان، سامانه‌پذيرش بيمارستان ميلاد و سامانه انتظار شركت رفاه گستر از جمله خدمات الكترونيك قابل دسترسي درسايت رسمي تامين اجتماعي است.البته پيش از اين برخي از اين خدمات مثل سامانه‌پذيرش بيمارستان ميلاد و سامانه انتظار شركت رفاه گستر در سايت رسمي خود اين واحدها فعال بوده است.