دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تعیین منابع حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم

با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم، نمایندگان به ابقای موجودیت حساب
ذخیره ارزی رای داده و منابع آن را نیز تعیین کردند.
به
گزارش خبرانلاین، طبق این مصوبه مجلس فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از
عواید نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد
دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‎های
بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور پس
از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‎شود.
در ادامه این ماده پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی
از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل
به عهده دولت است.
همچنین ایفاء باقی مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های
غیردولتی، خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید
ممنوع است.