دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جزئيات مذاكرات ژنو از زبان جليلي

رييس هيات مذاكره‌كننده ايراني در ژنو تاكيد كرد: به صراحت در مذاكرات سوال کرديم گفت‌وگو بايد براي همکاري باشد و آن‌ها قبول کردند، اگر به اين توافق پايان جلسه پايبند باشند، گفت‌وگوها موفق بوده و مي‌توانند به ادامه آن اميدوار باشند.به گزارش ايسنا سعيد جليلي در پاسخ به اين سوال که با رد بيانيه گروه 1+5 از سوي ايران آيا نشست اواخر ژانويه در استانبول برگزار مي‌شود يا خير؟ با بيان اين‌که ادامه گفت‌وگوها براي همکاري حول نقاط مشترک جمع‌بندي بود که خانم اشتون در جلسه ارائه کرد و در حقيقت همان نظر ايران بود که محقق شد، تصريح کرد: مادامي‌که آن‌ها براين مبنا، توافق و جمع‌بندي پايبند باشند، مي‌توانند به ادامه اين گفت‌وگوها اميدوار باشند.دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان هم‌چنين با اشاره به ديدار خود با نمايندگان هيات‌هاي ديپلماتيک روسيه و چين در روز نخست مذاکرات در ژنو گفت: با نماينده کشوري ديگر ملاقات نداشتيم.جليلي در ادامه درباره دستاوردهاي مذاکرات ژنو با اشاره به موضوعاتي كه به صراحت در مصاحبه‌اش در تهران قبل از سفر به ژنو تاکيد کرده است، اظهار كرد: اول اين‌که گفت‌وگوها درباره حقوق ملت ايران نمي‌تواند باشد. دوم، در نامه به خانم اشتون تصريح کرديم که ايران بحثي را که گروه 1+5 مطرح مي‌کند تحت عنوان ” گفت‌وگو در سايه فشار، راهبرد دومسيره ” رد مي‌کند و آن‌ها بايد به ما پاسخ دهند مي‌خواهند اين راهبرد را ادامه دهند يا نه؟وي افزود: تاکيد کرديم اگر بخواهد گفت‌وگوها در سايه فشار باشد، ايران آن را گفت‌وگو نمي‌داند و فرهنگ و تمدن نيز اين نوع گفت‌وگو را نفي مي‌کند؛ مذاکره بايد مبتني بر منطق و استدالال باشد.رييس هيات مذاكره‌كننده ايراني در ژنو بار ديگر تاكيد كرد: به صراحت سوال کرديم گفت‌وگو بايد براي همکاري باشد و آن‌ها قبول کردند. اگر به اين توافق پايان جلسه پايبند باشند، گفت‌وگوها موفق بوده است.جليلي هم‌چنين در پاسخ به تغيير رفتار مذاکره‌کنندگان 1+5 گفت: آنها با ديدگاه خود وارد مذاکره شدند، اما ايران اعلام كرد تداوم گفت‌وگوها بايد طبق شروط ايران باشد، بنابراين با توجه به مباحثي که گفته شد آن‌ها تغييري جدي داشته‌اند.وي در پاسخ به اين سوال که گروه 1+5 در مذاکرات به اهرم فشار اشاره‌اي داشت يا نه؟ گفت: چنين مساله‌اي مطرح نشد و ايران هم تاکيد کرد، ادبيات و رويکرد گفت‌وگو اگر با فشار همراه باشد، اشتباه است و بايد از تعابيري چون “راهبرد دومسيره” دور شد.وي با تاکيد بر اين‌که برخي از قدرت‌ها امروز دچار اشتباهات جدي هستند و در بسياري از تصميم‌گيري‌هاي خود اشتباه محاسباتي دارند، اظهار كرد: به عنوان مثال ما سال گذشته در ژنو (گفت‌وهاي ژنو 2 ) درنامه‌اي به آژانس براي رآکتور تهران جهت مصارف دارويي سوخت20 درصد درخواست کرديم و آنها گفتند ايران نمي‌تواند سوخت20 درصد توليد کند، ولي اکنون ديدند که ما توانستيم و توليد کرديم.جليلي با بيان اين‌که آن‌ها در زمينه‌هاي مختلف اشتباه محاسباتي از اين دست دارند، افزود: در موضوع قطعنامه هم ديدگاه آن‌ها اين نگاه بود که قطعنامه 1929مي‌تواند فشار جدي به ايران وارد کند، اما در عمل ديدند اين‌گونه نشد، بلکه خود دچار بحران‌هاي اقتصادي شديدي شدند که خودشان به آن معترف هستند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان خاطرنشان کرد: کساني که صحبت از قطعنامه مي‌کردند اکنون شاهد هستند جمهوري اسلامي ايران با يک پشتوانه قوي سياسي و اقتصادي، بزرگترين جراح اقتصادي خود را هم در دست اجرا دارد و اين علامت مهمي است که امروز جمهوري اسلامي ايران به لحاظ ظرفيت‌هاي ملي، منطقه‌يي و اقتصادي بيش از هميشه قوي و متکي به ظرفيت‌هاي خودش است.