دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جشن شكرگزاري، پايان بيسوادي

علي وطني سه‌شنبه شب در نشست ستاد راهبردي سوادآموزي خراسان شمالي با بيان اينكه جشن شكرگزاري سوادآموزي يك كار بزرگ فرهنگي براي توسعه و ترويج سوادآموزي است، گفت: فعاليت‌هاي زيادي در حوزه سوادآموزي پس از انقلاب صورت گرفته و اكنون تعداد بيسوادان در كشور به حداقل رسيده است و بايد با چراغ قوه به دنبال بيسوادان بود. او با بيان اينكه در دولت خدمتگزار نهم و دهم فعاليت‌هاي خوبي در حوزه سوادآموزي انجام شد، تصريح كرد: اين فعاليت‌هاي سوادآموزي با تعامل دستگاه‌هاي مختلف محقق شده است.قائم مقام نهضت سوادآموزي كشور همچنين گفت: در دنيا سابقه ندارد كه«ان جي او» ‌ها به تنهايي در درس سواد آموزي موفق شوند، بلكه مردم و دولت براي رفع معضل بيسوادي مشاركت دارند. او با بيان اينكه يكي از اقدامات مهم انجام شده توسط نهضت سوادآموزي تهيه بانك اطلاعاتي سوادآموزان است، گفت: در اين راستا نام 5 ميليون سوادآموز در بانك اطلاعات گردآوري شده كه در صورت نياز مي‌توان به سهولت به آن دسترسي يافت.وطني جمع‌آوري بانك اطلاعات سوادآموزان را در پيشبرد طرح‌هاي سوادآموزي مهم خواند و گفت: اين بانك اطلاعاتي، نهضت سوادآموزي را براي دستيابي به برنامه‌هاي سال‌هاي آتي كه هدفگذاري‌ آن ريشه كني بيسوادي بوده ياري مي‌كند. اوبا تاكيد بر اينكه گذراندن دوره‌هاي مقدماتي و تكميلي نهضت سوادآموزي براي ريشه كني بيسوادي امري ضروري است، گفت: توليد كتاب‌هاي مختلف آموزشي با هدف ارتقاي سطح يادگيري و افزايش اطلاعات سوادآموزان در اين راستا اثرگذار است. قائم مقام نهضت سوادآموزي كشور همچنين با اشاره به اينكه پوشش مقطع ابتدايي اكنون در كشور بسيار بالاست و جلوي ورود بيسوادي در كشور گرفته شده است، گفت: ايجاد معاونت ابتدايي در وزارت آموزش و پرورش از اقدامات بسيار موثر وزارت آموزش و پرورش براي پوشش بالاي مقطع ابتدايي است.او با بيان اينكه يكي از سياست‌هاي دولت، عدالت محوري است، گفت: يكي از مهم‌ترين عدالت‌ها، عدالت آموزشي است كه شمار سوادآموزان در حوزه بانوان و آقايان حدودا با هم برابر است.قائم مقام نهضت سوادآموزي كشور گفت: در خراسان شمالي اين اختلاف سوادآموزي مردان و زنان كمتر از 11 درصد و از لحاظ جغرافيايي شهر و روستا اختلاف كمتر از 10 درصد بوده كه نرم خوبي است.اوگفت: اين اختلاف هرچه كمتر شود، به عدالت آموزشي در حوزه سوادآموزي مردان و زنان و حوزه جغرافيايي شهر و روستا نزديك مي‌شود.وطني با اشاره به اينكه خراسان شمالي قابليت اين را دارد تا پايان سال 91 جشن پايان بيسوادي را برگزار كند، از ستاد راهبردي سوادآموزي خراسان شمالي خواست تا با انجام برنامه‌ريزي و تلاش تمام دست اندركاران به اين هدف نائل شود.او همچنين با اشاره به اينكه تنها در يك شهر خراسان شمالي جشن پايان بيسوادي برگزار شده است، يادآور شد، تعداد شهرهاي استان كه بايد جشن پايان بيسوادي در آن هدفگذاري شده، طي چند ماه آينده شايسته است افزايش پيدا كند. قائم مقام نهضت سوادآموزي كشور همچنين بر تعامل بيش از پيش دستگاه‌ها براي توسعه و ترويج سوادآموزي تاكيد مي‌كند.