دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حمایت نمایندگان از کاروان همبستگی با مردم غزه

200
نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از هر گونه
تلاش در جهت مبارزه با ظلم و کاروان آسیایی همبستگی با مردم فلسطین، بخشی
از حقوق ماهیانه خود را اختصاص به مردم مظلوم غزه اختصاص دادند.

به
گزارش خانه ملت، “سیدجاسم ساعدی” عضو هیات رئیسه مجلس شورای
اسلامی در پایان جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ متن این بیانیه را قرائت
کرد.در این بیانیه قرائت شده آمده است:
مطلع شدیم جمعی از فعالین عرصه صلح جهانی و حقوق بشر از حوزه آسیا و
اقیانوسیه کاروانی انسان دوستانه به سمت نوار غزه راه اندازی کرده اند،
این خبر برای ما از دو جهت مسرت بخش است، نخست آنکه تاکنون کمتر شاهد حرکت
های بشردوستانه بین المللی در حوزه آسیا بوده ایم و اعلام خبر اعزام
کاروان آسیایی همبستگی با مردم فلسطین مژده احیای فعالیت هایی از این دست
را در قاره کهن به همراه دارد.دوم آن که
این حرکت از سوی تشکل های مردمی سامان یافته و جایی بسی خرسندی است که
استمرار این گونه حرکت ها به تشکیل جریان مردمی پیگیری حقوق بشر و مبارزه
با ظلم، فارغ از دولت ها و حکومت ها بینجامد. بدیهی است در حرکت های بین
المللی که وجدان های اقوام و مذاهب و ملیت های گوناگون در آن دخیل است
باید جهت گیری ها به سمتی باشد که اختلافات میان فرهنگی سبب تشتت و تفرقه
نگردد و بی تردید ظلم های رژیم نژادپرست صهیونیستی به مردم غزه و بخصوص
کودکان و زنان بی دفاع یکی از جهات مشترک همکاری است، بلکه بیشترین جهت
این همکاری است.ما نمایندگان مجلس شورای
اسلامی ضمن اعلام حمایت از هرگونه تلاش در جهت مبارزه با ظلم و حمایت از
محرومین و مستضعفین و با کاروان آسیایی همبستگی با مردم فلسطین اعلام
همراهی می کنیم و براساس فهرست ضمیمه بخشی از حقوق ماهانه خود را به جهت
کمک به مردم مسلمان، مقاومت و مظلوم غزه تقدیم می نماییم.امید
آنکه روزی شاهد برگزاری رفراندومی مردمی با حضور تمامی فلسطینی های بومی
آن سرزمین از مسلمان و مسیحی و یهودی بوده و شاهد برچیده شدن رژیم
نژادپرست اسرائیل باشیم.