دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درخواست آیت‌الله جوادی آملی از سینماگران

مرجع تقلید جهان تشیع در دیدار با جمعی از سینماگران مطرح کشور خواستار طرد واژه بازی و بازیگری از ادبیات هنر شد.به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار تعدادی از سینماگران و کارگردانان مطرح کشور، از جمله مجید مجیدی، رضا میرکریمی، محمدمهدی حیدریان، محمد داودی، محمدمهدی عسگرپور و… با تسلیت فرارسیدن ماه حزن و اندوه محرم، اظهار داشت: حیف هنر و هنرمندان است که از آنها به عنوان بازی و بازیگری یاد شود، به خاطر اینکه کسانی که هنر را به وجود آوردند جز لهو و لعب، دنبال چیز دیگری نبودند.این مرجع تقلید لهو را به معنای لذت خیالی دانست و گفت: به اعتقاد ما هیچ کاری بیهدف نیست، اما اگر هدف معقول نباش و خیالی باشد در واقع بیهدف است.وی خطاب به سینماگران و کارگردانان مطرح کشور تاکید کرد: بازی و بازیگری را از ادبیات هنر کاملا بیرون ببرید؛ حیف است که هنر به این اصطلاحات آلوده شود.نباید گله کرد که هنر و سینما هنوز به مقصد نرسیده استجوادی آملی هنر را دارای سه بخش تحقیق، تعلیم و تبلیغ دانست و اظهار داشت: هر محقق سالها تلاش و کوشش میکند که نتیجه کارش به صورت مطلب فرهنگی در بیاید و به واسطه همین تولیدات فکری است که عالم تربیت میشوند و علما مطالب را به صورت نثر و نظم و… در اختیار مبلغان قرار میدهند و مبلغان نیز این مطالب را در اختیار جامعه قرار میدهند.استاد برجسته حوزه تاکید کرد: هنر و سینما در جهان کنونی تقریبا نوزاد هستند و سابقه چندانی ندارند، اما اگر بخواهیم از منطق و فلسفه سخن بگوئیم، این علوم حداقل سه هزار سال سند گویا دارند.وی با تاکید بر اینکه هنر میتواند ترقی و تکامل پیدا کند، گفت: نباید گله کرد که هنر و سینما هنوز به مقصد نرسیده است، به خاطر اینکه نوپا هستند.تبلیغ هنر وامدار خواسته‌های مردم نباشدآیتالله جوادی آملی  با برشمردن دلایل عدم رشد و نمو هنر اظهار داشت: در بخش هنر محقق وجود ندارد، چه برسد به معلم که بتواند حاصل تحقیق این محقق را تعلیم دهد. آنچه در این بخش وجود دارد فقط مبلغ است.مرجع تقلید جهان تشیع افزود: تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیلترین رذایل است.وی عدل را از بافضیلتترین فضایل و اعتدال را از پستترین تقاضاها برشمرد و تصریح کرد: کسی که در کنوانسیون زنان میگوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمیزند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص میدهد.آیتالله جوادی آملی افزود: محصول تبلیغی باید از تعلیم اخذ شود و معلمان باید وامدار محققان باشند، ولی چون در بخش هنر، دست معلم خالی است، مجبور است این مطالب را از مردم بگیرد که این همان صنعت است.مفسر بزرگ قرآن کریم اظهار داشت: هنر وقتی میتواند دینی و علمی باشد که پیرو تعلیم باشد و تعلیم نیز پیرو تحقیق باشد. این کار شدنی است، اما نیاز به زمان بیشتری دارد.نفی رابطه یک سویه در هنراستاد برجسته حوزه علمیه با نفی رابطه یک سویه در هنر تصریح کرد: اگر بخواهیم مخاطب پرور باشیم نباید رابطه یک سویه با مخاطبان داشته باشیم، و برای این کار باید لحظه به لحظه درونمان را شکوفا کنیم و برای خودمان مستمع فرض کنیم.وی افزود: باید چیزی به جامعه بدهیم که عقل و خیال و حس او را تغذیه کند؛ چنین جامعهای حسن خیال و نقد احسن دارد و این ما را شکوفا میکند.آیتالله جوادی آملی با ذکر مثالی در مورد استفاده بهینه از نعمتهای خدادادی، اظهار داشت: خداوند زمین و کود را به ما داد و هوا و فضا را هماهنگ کرد و میتواند از این زمین بهرههایی ببرد که مردم را یا مست کند، یا تخطیر. یعنی اگر انگوری درست شد و به واسطه آن شرابی درست شد، مردم مست میشوند و اگر تریاک درست شد، تخطیر میشوند. بنابراین نباید توقع داشت که از مستشدهها و تخطیرشدهها سئوال پرسیده شود؛ باید خودمان سئوال تولید کنیم.مستمع را همیشه شاداب نگه داشته باشیممرجع تقلید جهان تشیع افزود: هنر، میوه و حاصل عمر ماست و ما موظفیم مستمع را شاداب نگه داریم؛ اگر مستمع را مست یا تخطیر کنیم، با شعور او درافتادیم و او را بیشعور کردیم.وی با بیان اینکه خداوند ما را مثل لوح نانوشته خلق نکرده است، یادآور شد: خداوند سلسله سرمایه های فراوانی در وجود ما نهاده است و ما مثل دریا هستیم، نه موزه. ارزش موزه این است که از بیرون در آن عتیقه گذاشته میشود اما دریا خودش سرمایه است و گوهر میپروراند.آیتالله جوادی آملی تاکید کرد: خداوند ما را با سرمایههای فراوانی خلق کرده است و باید از این سرمایهها به خوبی استفاده کنیم.زنده به گور کردن فطرت یکی از آسیب‌های بشر استاستاد برجسته حوزه یکی از آسیبهای بشر را زنده به گور کردن فطرت عنوان کرد و یادآور شد: انبیای الهی آمدند تا این دسیسهها و دفن شدهها را بیرون بیاورند و فطرت انسانها را شکوفا کنند.وی با اشاره به ورود سالانه بیش از هفت میلیون پرونده به محاکم قضایی، اظهار داشت: بیش از 90 درصد این پروندهها مربوط به الفبای دین است و هنر آن است که با تبلیغ محصولات فرهنگی،  این مشکل را حل کند.آیتالله جوادی آملی افزود: در سیاست هم اگر افرادی با هم اختلاف نظر دارند، چنانچه به اخلاق بد تغییر نکند، این اختلافات قابل حل شدن است.مفسر بزرگ قرآن کریم مشکل اساسی مملکت را عدم رعایت اخلاق اسلامی دانست و تصریح کرد: این در حالی است که با اخلاق میتوان به خوبی جامعه را اداره کرد.هنر باید لغتنامه داشته باشدمرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه اگر هنر بتواند بعد از شکوفایی، خودش را عرضه کند به رسالت عظیم خود دست یافته است، تصریح کرد: برای اینکه مخاطبی داشته باشیم و از ما سئوال بپرسند و با عقل خود، ما را همراهی کنند و هم خودمان لذت ببریم و هم آنها لذت ببرند، باید کالایی به آنها بدهیم که هم سنگین باشد و هم قابل حمل.وی تأکید کرد: باید مطلبی به مخاطبان بدهیم که عقل و خیال و وهم آنها را درگیر کند و چشم و گوش آنها این مطالب را تصدیق کنند، تا با همه حواس نگاه کند.آیتالله جوادی آملی گفت: اگر هنر بتواند قاموس و برهان قاطع و جامع و لغتنامهای داشته باشد که فعل را برای آن معنای بلند وضع کند و بنویسد، به علم تبدیل میشود.این استاد برجسته حوزه تاکید کرد: اگر هنر بخواهد به صورت علم عمیق درآید باید لغتنامه داشته باشد و این کار شدنی اما نیاز به زمان دارد.