دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی طلاق به خاطر هدیه کتاب

فارس: شوهرم بسيار فهميده است و در همه موارد دركش بالاست ولي آيين همسرداري را نمي‌داند و فكر مي‌كند بهترين محبت به يك زن كتاب هديه دادن و در ميان گذاشتن اطلاعات عمومي‌اش است.زني به دادگاه خانواده آمد و گفت: «شوهرم بسيار فهميده است و در همه موارد دركش بالاست ولي آيين همسرداري را نمي‌داند و فكر مي‌كند بهترين محبت به يك زن كتاب هديه دادن است.»زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن در حضور قاضي شعبه 254 مجتمع قضايي خانواده يك با بيان اينكه ديگر از اين زندگي طاقت فرسا خسته شدم، گفت: «شوهرم دائم مشغول روزنامه خواندن است و علم‌آموزي بيشتر از هر كس و هر چيز برايش اهميت دارد؛ شوهرم استاد دانشگاه است و از صبح تا بعد از ظهر كه در دانشگاه است و بعد از آن نيز در خانه مشغول كتاب و روزنامه خواندن است اين وضع مرا عاصي كرده و ديگر تحملش را ندارم و مي‌خواهم از او جدا شوم.»وي با اشاره به گذشت هفت سال از زندگي مشتركشان، افزود: «شوهرم بسيار فهميده است و در همه موارد دركش بالاست ولي آيين همسرداري را نمي‌داند و فكر مي‌كند بهترين محبت به يك زن كتاب هديه دادن و در ميان گذاشتن اطلاعات عمومي‌اش است؛ من بايد از شوهرم جدا شوم چرا كه نه تنها او بلكه من نيز او را درك نمي‌كنم فضاي زندگي او با من متفاوت است.»