دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فن‌آوري مقابله با آلودگي هوا وجود دارد اما…

محمد مهدي‌نژاد نوري معاون پژوهش و فن‌آوري وزير علوم در باره آلودگي هوا گفت: مشكل نداشتن راهكار نيست، بلكه مشكل عدم توان در اجراي راهكارهاست. به نوشته تهران امروز، نبايد ما فكر كنيم كه بدون هزينه و انجام اقدامات اساسي يك معجزه اتفاق مي‌افتد و آلودگي هوا بر طرف مي‌شود. اوگفت: تحقيقات در زمينه محيط زيست كه يكي از شاخه‌هاي آن هواست، جز اولويت‌هاي نقشه جامع علمي كشور است و رشته‌هاي مختلفي در اين حوزه در دانشگاه‌ها و برخي از پژوهشكده‌هاي كشور داريم و محققان ما پژوهش‌هاي متعددي را در اين حوزه انجام داده‌اند. مهدي‌نژاد با اشاره به برخي از اقدامات براي كاهش آلودگي هوا و جلوگيري از بروز اين اتفاق گفت: نبايد شهر تهران بدون محاسبه بزرگ مي‌شد و بايد از توليد و تردد خودروهايي كه آلودگي زياد دارند جلوگيري شود، اما اين راه‌حل‌ها نياز به هزينه دارد و به همين دليل انجام نمي‌شوند. به گفته او فن‌آوري‌هاي مختلفي براي مقابله و پيشگيري از آلودگي هوا وجود دارد كه براي اجرايي شدن اين فن‌آوري‌ها بايد هزينه صرف شود. معاون پژوهش و فن‌آوري وزير علوم گفت: بسياري از فن‌آوري‌ها كه به عنوان فن‌آوري روز در دنيا شناخته شده‌اند را در كشور داريم و دانش و قدرت پياده‌سازي اين فن‌آوري‌ها را نيز داريم اما سرمايه‌گذار براي اجرايي شدن اين فن‌آوري‌ها وجود ندارد و زماني كه تجاري‌سازي اين فن‌آوري‌ها در سطح گسترده مطرح مي‌شود، به علت هزينه‌بر بودن اين پروژه‌ها، طرح اجرايي نمي‌شود.