دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی لاریجانی:بافسادنمی‌توان‌شعاری‌واحساسی‌مبارزه‌كرد

رییس
قوه مقننه تاکید کرد که تصمیمات میلی و عدول از قانون باعث افزایش فساد در
نظام اداری کشور می‌شود و در مقابله با این امر باید از ظرفیت رسانه‌ها
استفاده کرد.

 به
گزارش خانه ملت، “علی لاریجانی” شامگاه چهارشنبه 17 اذر ماه با
حضور در مراسم اختتامیه همایش ارتقا سلامت نظام اداری با بیان اینکه امیدی
به مبارزه با فساد ندارم گفت: این گونه نشست‌ها کمک می‌کند مسئله مبارزه
با فساد بهتر درک شود و وعده نظارت سامان یابد.وی ادامه داد: اینكه
روز 19 آذر ماه به عنوان روز مبارزه با فساد نام‌گذاری شده است، نشان
دهنده اراده قوی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد اقتصادی است.وی
با بیان اینكه این روز در كنوانسیون مبارزه با فساد در سال 2005 تصویب شد،
اظهار داشت: مجلس نیز به دلیل ضرورت توجه به این مساله، تعیین این روز را
تصویب كرد. البته این قدم‌های اولیه است كه باید بر داشته می‌شد. از جمهوری اسلامی انتظار می رود توجه بیشتری به مبارزه با فساد داشته باشدلاریجانی تاكید كرد: از جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود كه توجه بیشتری به وجوه فساد در جامعه داشته باشد.وی
با بیان اینكه فساد وجوه مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی دارد، یادآور شد:
جنبه‌های سیاسی و اقتصادی فساد بنیان‌های جامعه را تخریب می‌كند و باور
عمومی جامعه را به توانایی دولت در مبارزه با فساد سست می‌كند.وی افزود: مبارزه با فساد اگر به درستی محقق نشود، جامعه را دچار دور باطل می‌كند.رییس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: برای مقبولیت حاكمیت باید روابط اقتصادی ناسالم كه مانع توسعه كشور می‌شود را از بین برد.وب
با بیان اینكه فساد موضوعی نیست كه تنها مختص به ایران باشد، گفت: همه
كشورها با مسئله فساد درگیر هستند و این مشكل به نوعی یك معضل جهانی است.لاریجانی
با بیان اینکه مسئله فساد تنها منحصر به فساد اقتصادی نیست، گفت: فساد
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از انواع فسادهایی است که در جامعه وجود دارند و
بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند.رییس مجلس متذكر شد: بعنوان مثال اگر
فساد فرهنگی را مهم ندانیم و تنها به فساد اقتصادی بپردازیم نمی‌توانیم از
تاثیرگذاری فرهنگ و باور مردم در مسائل اقتصادی عبور کنیم. باید به یک اندازه به همه وجوه فساد توجه کردلاریجانی
با اشاره به اینکه مسئله فساد از آغاز انقلاب اسلامی مورد توجه بوده است،
خاطرنشان ساخت: مبارزه با فساد یکی از درخواست‌های معقول مردم در همه
ادوار بوده است؛ چراکه این مسئله از اولویت‌های یک نظام اسلامی است.وی
با بیان اینکه قیام امام حسین در مباررزه با فساد ریشه دارد، گفت: باید به
موضوع مبارزه با فساد توجه بیشتری کرد؛ چراکه این موضوع با مذهب و تاکیدات
دینی ما عجین است و یک مسئله صرف اجتماعی نیست.رییس مجلس با بیان
اینکه رشد فساد نشان‌دهنده تزلزل در نظام اداری است، اظهار داشت: زمانی که
فساد در جامعه رشد کند باید بدانیم نظام اداری و مالی دچار تزلزل شده است
و این سوال بنیادین پیش می‌آید که چرا باید در نظام اسلامی با فساد روبرو
باشیم. با فساد نمی‌توان شعاری و احساسی مبارزه كرد وی
با اشاره به ارزیابی اخیری که از میزان فساد در کشور صورت گرفته است، گفت:
نمی‌خواهم بگویم این ارزیابی کاملا درست است، اما رشد 22 پله‌ای ایران در
مبارزه با فساد کافی نیست و کشور  اسلامی ما که در آن فساد ضد ارزش تلقی
می‌شود باید با معیارهای خودش سنجیده شود.رییس قوه مقننه با بیان
اینکه نباید با مقوله مبارزه با فساد شعاری و احساسی برخورد کرد، اظهار
داشت: درست است که تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است، اما فکر
نمی‌کنم موفقیت چشمگیری در مبارزه با فساد کسب کرده باشیم.وی تاکید کرد: یکی از نشانه‌های پیشرفت یک جامعه در این زمینه این است که مردم احساس کنند سلامت نظام اداری در جامعه حکمفرماست.لاریجانی
با بیان اینكه بسیاری معتقدند که فساد مقوله‌ای چند وجهی است و مولفه های
فرهنگی و تاریخی در آن تاثیرگذار هستند، تصریح كرد: این دیدگاه واقع گراست
اما لازم است در این زمینه نگاه‌های آرمانگرایانه و واقع‌گرایانه تلفیق
شوند.وی با بیان اینکه مخالف این نیستم که مولفه‌های فرهنگی و تاریخی
در موضوع فساد تاثیرگذار است، گفت: سلامت جامعه یک موضوع رکنی برای همه
مسلمانان است و باید از ظرفیت‌های این دیدگاه و استعداد فکری جامعه
استفاده کرد.رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه به طرح چند پیشنهاد برای
مبارزه با فساد در نظام اداری جمهوری اسلامی، پرداخت و گفت: از نظر معرفتی
و علمی باید رویکرد درستی داشته باشیم، به سوالات به درستی پاسخ دهیم و
تحلیل‌های خود را نیز درست ارائه کنیم.وی خطاب به پژوهشگران، گفت: پژوهشگران و دستگاه های مربوطه باید با نکته سنجی و توجه بیشتری به این موضوع نگاه کنند. مقابله موجی و مقطعی با فساد نتیجه بخش نیستلاریجانی
با تاکید بر اینکه نباید با فساد بصورت موجی و مقطعی برخورد کرد، تصریح
کرد: باید جدی و مستمر با این معضل روبرو شد و برای آن چاره ای اندیشید و
با استفاده از مدل تشخیص و ارزیابی مدون نواقص کار را برطرف کنیم.وی خطاب به پژوهشگران، گفت: پژوهشگران و دستگاه های مربوطه باید با نکته سنجی و توجه بیشتری به این موضوع نگاه کنند.لاریجانی
با تاکید بر اینکه نباید با فساد بصورت موجی و مقطعی برخورد کرد، تصریح
کرد: باید جدی و مستمر با این معضل روبرو شد و برای آن چاره ای اندیشید و
با استفاده از مدل تشخیص و ارزیابی مدون نواقص کار را برطرف کنیم.وی افزود: اگر با مقوله فساد در نظام اداری با نگاهی سیستماتیک مبارزه کنیم فساد در جامعه کاهش خواهد یافت.رییس
قوه مقننه با بیان اینکه مبارزه با انحصار طلبی یکی از راه‌های مقابله با
فساد در نظام اداری است، تاكید كرد: با انحصاری شدن فعالیت‌های اقتصادی،
بنگاه‌های کوچک قدرت حضور در صحنه را نخواهند داشت اما با داشتن نگاه
سیستماتیک می‌توان با این انحصار طلبی برخورد کرد.  شایسته سالاری از راههای مقابله با فساد استلاریجانی
شایسته سالاری را از گام‌های دیگر در راستای مبارزه با فساد نظام اداری
دانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم عدالت سامان پیدا کند، مردم باید به این
باور برسند که کارهای خوب انجام  می شود و در جامعه احساس شود که نظام
اداری از سلامت برخوردار است.وی با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای
خبره در عرصه های مختلف گفت: حضور افراد خبره و دلسوز از اعمال سلیقه‌های
مختلف در امور جلوگیری می‌کند.رییس قوه مقننه تاکید کرد: نظارت کارآمد
و اقتدار در نظارت و داشتن روش درست برای مهار فساد از گام‌های دیگر ایجاد
سلامت نظام اداری است.رییس قانون‌گذاری کشور با بیان اینکه شفافیت نیز
از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد نظام اداری است، افزود: در مجلس و در
برنامه پنچ ساله توسعه سعی شد به این بخش توجه شود و با در نظر گرفتن
بخش‌ها و ضوابط در برنامه تلاش کردیم نظارت بر نظام اداری شفاف‌تر شود.لاریجانی
با تاکید بر اینکه شفافیت در جوه مختلف مهم است، افزود: متاسفانه در کشور
در زمینه شفافیت و اقتدار نظارت، به راستی مشکل داریم و سلایق مختلفی در
کشور وجود دارد. تصمیمات میلی باعث افزایش فساد اداری می‌شودلاریجانی
پاسخگو بودن مدیران ارشد را بعنوان یکی از پیشنهادهای خود در راه مقابله
با فساد در نظام اداری خواند و تصریح کرد: هرقدر این مطالبه جدی تر پیگیری
شود و رسانه ها در این زمینه فعالتر شوند می توان نگاه امیدوارتری به
موفقیت در این زمینه داشت.رییس مجلس گام بعدی در مبارزه با فساد را
حاکمیت قانون در نظام اداری خواند و گفت: میزانی بهتر از قانون برای گرفتن
تصمیمات وجود ندارد، من سالها در کارهای اجرایی حضور داشته ام و می دانم
برخی قوانین سرعت حرکت را کاهش می‌دهد، اما میلی حرکت کردن و تصمیم گرفتن
بدون قانون فساد نظام اداری را افزایش می دهد.برخورد قوه قضاییه باید بازدارنده باشدوی
با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با فساد نظام اداری امر لازمی است، تصریح
کرد: برخورد این قوه با فساد تنبیهی است در حالی که باید نگاهی بازدارنده
داشت و به همین جهت قوه قضاییه در این زمینه کاستی داشته است.لاریجانی
با تاکید بر اینکه رسیدگی به جرایم قضایی به قدری طولانی می‌شود که بعد
بازدارنده آن فراموش می‌شود، گفت: به طور مثال رسیدگی به پرونده قتل یا
تجاوز به عنف بیش از 7 یا 8 سال به طول می‌انجامد و دیگر جامعه به آن
نگاهی بازدانده ندارد. دولت باید با سعه صدر با رسانه‌ها برخورد کندنماینده
مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه رسانه‌ها در بازدارنده شدن فساد در
جامعه تاثیرگذار خواهند بود، افزود: متاسفانه رسانه‌ها نیز با دیدی تنبیهی
پرونده‌های قضایی را منتشر می‌کنند در حالی که اگر این رویکرد تغییر کند و
با محوریت بازدارندگی به این مسائل توجه شود به خوبی می‌توان فساد را از
جامعه دور کرد.لاریجانی با تاکید بر اینکه رسانه ها در مبارزه با فساد
اثرگذار هستند، گفت:رسانه ها می توانند مسئولان را پاسخگو کنند. اما این
مسئله به بستگی به رویکرد ما دارد و باید به آن ها مجال  حضور و وسعت دید
داد.رییس قوه مقننه تاکیدکرد: دولت ها باید سعه صدر و با مدارا با
رسانه ها برخورد کنند و بدانند نهادهای رشید رسانه ای به سلامت اداری
اقتصادی و فرهنگی کشور کمک می کنند.لاریجانی خطاب به رسانه ها گفت:
رسانه ها نیز باید خودکنترلی داشته باشند که طعمه فساد نشودند و کار آنها
باید طبق قوانین باشد چرا که اگر به رسانه مجال دهیم تا به مسائل مهم
بپردازند مانع ایجاد فساد در کشور می شوند.قصد نهادهای نظارتی تخریب حیثیتی مدیران نیسترییس
قوه مقننه با بیان اینکه مسئله فساد در جمهوری اسلامی را نباید دست کم
گرفت گفت: نهادهای نظارتی قصد مچ گیری ندارند و نمی خواهند مدیری را تخریب
حیثتی کنند بلکه قصدشان این است که روی وجوهی تمرکز کنند که منافع عامه
جامعه را تحت تاثیر قرار می گیرد. وی با اشاره به بررسی 3-2 ماهه
برنامه پنجم توسعه در مجلس که نهایتا منجر به  ایجاد قانونی با 240 ماده
شد، گفت: فکر می کنم امکان داشت که قانون برنامه پنجم مختصرتر اما نافع تر
باشد تا راحت تر افق 5 ساله را تشخیص دهیم و قانون برنامه را به اراده ملی
در کشور تبدیل کنیم به طوری که نرخ رشد ما در هر بخش مشخص باشد.رییس
مجلس با بیان اینکه به نظرم نقص متدولوژیک در تهیه لوایح وجود دارد گفت:
باید بدانیم که قوانین برنامه جایگزین قوانین عام نیست و برنامه توسعه
تدوین افق در 5 سال است می شود قوانین را سهل تر تهیه کرد.رییس
قانون‌گذاری کشور به گام دیگر در مهار فساد نظام اداری اشاره کرد و گفت:
توان بخش‌های نظارتی در برخورد با مسئله فساد حدی دارد و برای مقابله با
فساد نظام اداری باید حد و توان بخش‌های نظارتی را در نظر گرفت.لاریجانی
با بیان اینکه در مقابله با فساد نظام اداری باید بخش‌های نظارتی هدف اصلی
را در نظر بگیرند، تصریح کرد: در حال حاضر مسئله قاچاق در کشور از اهمیت
ویژه‌ای برخودار است؛ چرا که این موضوع آسیب جدی و بسیاری به اقتصاد و
جامعه وارد کرده است، به همین دلیل باید توان بخش‌های مختلف بازرسی کل
کشور در راستای حل این مسئله تقسیم‌بندی و اولویت بندی کند.  پیام‌های مقام معظم رهبری در زمینه نظارت و رسیدگی مورد توجه باشدرییس
قوه مقننه با تاکید بر اینکه تمامی پیام‌های مقام معظم رهبری در زمینه
نظارت و رسیدگی به فساد نظام اداری اهمیت دارد، تصریح کرد: باید به بندهای
7 و 8 این پیام که توصیه کردند فساد را ریشه یابی کنید و دانه‌ درشت‌های
آن را انتخاب و به مسائل اساسی در این زمینه بپردازید، توجه بیشتری کرد.لاریجانی
با بیان این نکته که بزرگ کردن فسادها به بازدارندگی آن کمک خواهد کرد،
توصیه کرد: باید توجه داشته باشید این بزرگنمایی به اندازه باشد و آن طور
نشود که بانک اعلام کند 50 هزار میلیارد معوقات داریم اما بیلان داده شود
که این معوقات 400 میلیارد تومان است، برخورد با این پدیده کار اثرگذاری
خواهد بود.نماینده مردم قم با بیان اینکه اگر بخش نظارت از سلامت
برخودار نباشد نمی تواند با فساد مبارزه کند،تاکید کرد: در برخورد با فساد
باید توجه داشت که دستگاه‌های نظارتی نیز از سلامت برخوردار باشند، چرا که
ممکن است دستگاه‎های اجرایی بتوانند سلامت بخش‌های نظارتی را بر هم زنند.رییس
قانونگذاری به قوه قضایه و مجلس توصیه کرد در زمینه نظارت توجه خاصی به
سیستم خود داشته باشند و از ورود فساد به بخش‌های خود مراقبت کنند. دستگاههای نظارتی باید مستقل باشندلاریجانی
با اشاره به اینکه نباید از تاثیرگذاری گزارش‌های نظارتی کارشناسان از
فساد نظام غافل بود، گفت: زمانی وجوه نظارت تقویت می‌شود که گزارش‌های
کارشناسان از مفاسد اداری مانع ادامه فساد شود اما اگر هیچ تغییری در روند
اشتباه دستگاه‌ها ایجاد نشود سیستم نظارتی ناامید و فلج می‌شود.نماینده
مردم قم با تاکید بر اینکه صداهای مخرب مبارزه با فساد نظام اداری مانع
اجرای نظارت می‌شود، گفت: هر وقت گزارش نظارتی داده می‌شود موج جدیدی مانع
اثرگذاری آن می‌شود، لازم است دستگاه‌های نظارتی مستقل عمل کنند تا موج
آفرینی‌ها به دیوار برخورد کند که در غیر اینصورت موج‌آوری مخرب مهار فساد
نظام اداری خواهد شد.