دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی محكوميت جوان زرنگ!

تهران امروز: فردي كه با پيشدستي، يك مامور راهنمايي رانندگي را به پرداخت ديه مجبور كرده بود در دادگاه تجديد نظر به حبس وپرداخت خسارت نقدي محكوم شد.چندي پيش خانمي در يكي از ميادين همدان به يكي از ماموران راهنمايي و رانندگي مراجعه و اعلام مي‌كند كه سرنشينان يك خودرو پرايد مزاحم وي شده‌اند و پس از آنكه مامور، خودرو مذكور را متوقف و از راننده خاطي تقاضاي مدارك كرده است، يكي از سرنشينان به نام «س-م» با وي درگير و سپس متواري شده است. لازم به ذكر است،‌ شخص مذكور «س-م» پيش‌دستي و از مامور راهنمايي و رانندگي در دادگاه قضايي شهرستان همدان شكايت كرده كه مامور مذكور به اتهام ضرب و جرح عمدي به پرداخت دو ميليون ريال ديه محكوم شده و هيچ‌گونه مجازاتي براي «س-م» در نظر گرفته نمي‌شود. مامور ياد شده در مراجعه به اداره حقوقي تقاضاي رسيدگي به اين پرونده را مي‌كند كه نهايتا با تلاش اداره حقوقي استان راي، مورد تجديد نظر قرار گرفت و متهم اصلي به اتهام ضرب و جرح عمدي، توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه و نيز به اتهام تمرد در مقابل مامور و همچنين تهديد وي به 16 ماه حبس و پرداخت هفت‌ميليون و 500 ريال جزاي نقدي محكوم شد.