دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مـوز چينـي هم وارد ايـران شـد

در حالي كه واردات موز به ايران در ماه‌هاي گذشته وقفه‌اي چند هفته‌اي داشت اما در مجموع طي هشت ماهه امسال بيش از 409 هزار تن موز وارد ايران شده كه از اين ميزان 854 تن موز براي كشور چين است.به گزارش ايسنا، مدتي پيش وزارت جهاد كشاورزي براي مدت كوتاهي واردات موز به كشور را ممنوع كرده بود كه اظهار نگراني مقامات كشورهاي صادركننده موز به ايران و همچنين افزايش قيمت اين محصول در بازارهاي ايران را در پي داشت كه اكنون هرچند اين واردات از سر گرفته شده است اما به نظر مي‌رسد آن دو مسئله ناشي از ممنوعيت واردات هنوز به صورت كامل برطرف نشده است.در مورد قيمت موز در سطح شهر تهران كه هنوز به نظر مي‌رسد با همان قيمت‌هاي بين 1200 تا 1500 تومان به دست مردم مي‌رسد و در مورد نگراني صادركنندگان موز نيز انگار هنوز نگراني‌هاي آن‌ها برطرف نشده است.وجود اين نگراني را چند روز قبل در ديدار سرپرست سازمان توسعه تجارت با برخي از اعضاي كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آسيا ـ اقيانوسيه مي‌شد ديد كه پس از ابراز اين نگراني، سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: ممنوعيتي در واردات موز نداريم.مراجعه به آمار واردات موز به ايران نيز نشان مي‌دهد كه طي هشت ماهه امسال بيش از 409 هزار تن موز به ارزش 250 ميليون دلار وارد كشور شده است.از اين ميزان واردات، بيش از 854 تن موز با ارزش 533 هزار دلار براي كشور چين است كه با اين واردات از اين پس مي‌توان شاهد موزهاي چيني در بازار ايران بود.در مجموع نيز اين آمار گمرك كشور نشان مي‌دهد بيشترين ميزان واردات موز ايران در هشت ماهه امسال از كشور امارات متحده عربي بوده كه از اين كشور طي اين مدت 180 هزار تن موز به ارزش 113 ميليون دلار وارد ايران شده است.پس از امارات، كشور فيليپين در جايگاه دوم قرار دارد كه ميزان وزني واردات موز از اين كشور 139 هزار تن به ارزش 83 ميليون دلار است.كشور تركيه نيز سومين كشوري است كه ايران بيشترين موز را طي هشت ماهه امسال از اين كشور وارد كرده است.بر اين اساس، طي اين مدت 55 هزار تن موز با ارزش 32 ميليون دلار وارد از كشور تركيه وارد شده است.همچنين ميزان واردات موز از كشور اكوادور طي هشت ماهه امسال معادل 19 هزار تن به ارزش 11 ميليون دلار و از كشور هند معادل 9 هزار تن به ارزش پنج ميليون دلار بوده است.علاوه بر اين شش كشور، ايران طي هشت ماهه امسال از كشورهاي مالزي و موزامبيك نيز موز وارد كرده است.ميزان واردات موز از كشور موزامبيك پنج هزار تن به ارزش سه ميليون دلار و از كشور مالزي نيز 19 تن موز به ارزش 11 هزار دلار بوده است.