دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی وزيردادگستري: دادگاه خانواده تقويت شود

وزير دادگستري گفت: به منظور پيشگيري ازطلاق و برقراري صلح و سازش بين زوجين، دادگاههاي خانواده در كشور بايد تقويت شوند.    به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا سيد ‘مرتضي بختياري’ روز پنجشنبه در نشست هم انديشي كارشناسان و مديران دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستريهاي سراسر كشور افزود: مشكلات در اين خصوص بايد دسته بندي شود و خوشبختانه قوه قضاييه براي حل ريشه اي مشكلات اين دادگاهها مصمم است.وزير دادگستري با اشاره به اينكه در مباني فقهي و حقوقي براي كليه مسائل و مشكلات اجتماعي، قاعده و قانون وجود دارد، گفت: فقه و معارف ناب اسلامي را بايد در جامعه و زندگي افراد پياده كنيم.بختياري افزود: ما بايد با اينهمه مباني فقهي و حقوقي قوي، در عرصه جهاني و كنوانسيونهاي بين المللي كه داري قوانين قابل اجرا و مناسبي در خصوص زنان و كودكان هستند، حضور قدرتمندانه اي داشته باشيم.وزير دادگستري ادامه داد: اكنون دوران جاهليت قرن 21 بدتر از دوران جاهليت پيش از اسلام است زيرا در غرب قوانيني بر خلاف فطرت انسانها تصويب و به عنوان يك قانون پيشرفته و متمدن بشري معرفي مي كنند.بختياري گفت: اكنون فساد و فحشا كانونهاي گرم خانواده را در غرب متلاشي كرده است و بشريت براي رهايي از اين وضعيت راهي جز پناه بردن به دامن معارف اسلام كه با آهنگ فطرت انسانها مطابقت دارد، ندارد.وي تاكيد كرد: اگر خواهان داشتن جامعه اي برتر و مترقي هستيم بايد نسبت به اهميت بنيان خانواده و تربيت فرزندان آگاه باشيم.در پايان اين نشست وزير دادگستري از مديران و كارشناسان 9 دفتر برتر حمايت از حقوق زنان و كودكان كشور با اهداي جوايزي تقدير كرد.