دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی وظایف هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی که به ماده 76 برنامه پنجم توسعه مربوط می‌شود، ترکیب و وظایف هیئت عامل صندوق توسعه ملی را مشخص کردند.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در خلال بررسی ماده 76 برنامه پنجم توسعه وظایف هیئت عامل صندوق توسعه ملی را تعیین کردند که این وظایف شامل پیشنهاد برای فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا، پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا و تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تایید مسوولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها می‌شود.همچنین برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب، تایید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا، ارائه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظام‌نامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رییس هیات عامل است، مگر آنکه به هیات عامل تفیذ شده باشد نیز از دیگر وظایف هیات عامل عنوان شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه تعیین وظایف هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط هیات عامل در دستور کار هیات عامل قرار می‌گیرد و اجرای مصوبات هیات امنا و نیز پیشنهاد اجرای دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا را نیز از دیگر وظایف هیئت عامل قرار دادند. افتتاح حساب در بانک مرکزی برای صندوق توسعه ملی به عهده هیئت عامل این صندوق گذاشته شد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق و سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا را از وظایف دیگر هیئت عامل اعلام شده است. در تبصره‌های این ماده نیز آمده است که برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای هیات امنا خواهد بود و اعضای هیئت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ مسوولیت دیگری در خارج از صندوق نداشته باشند.اعضای هیئت عامل برای پنج سال منصوب می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دوره تصدی هیئت عامل صندوق توسعه ملی را پنج سال تصویب کرده‌اند و انتخاب مجدد اعضا برای دوره های متوالی نیز بلامانع است. همچنین کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند و همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است. در بند دیگری از این ماده رییس هیات عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق معرفی شد که از بین اعضای هیات عامل و توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود. بر این اساس ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن، تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل، اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا و تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق از جمله وظایف رئیس هیئت عامل عنوان شده است. رئیس هیئت عامل همچنین وظیفه دارد برنامه بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیئت عامل و هیات امنا را تهیه و تنظیم کند و امور داخلی صندوق را اداره و در بکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق اعمال نظر کند. همچنین تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل بصورت حداقل سه ماه یکبار نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو بطور مکرر، اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری و سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل  از جمله دیگر وظایف رئیس هیئت عامل مصوب شد.