دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پیشنهاد‌نظارت‌نماینده‌ولی‎فقیه‌برصندوق‌توسعه

یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد عضویت نماینده ولی‌فقیه در هیات امنای صندوق توسعه ملی را ارائه کرد.
به
گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مشغول بررسی ماده 76 لایحه برنامه پنجم
پیرامون صندوق توسعه ملی بودند که محمودحسینی دولت آبادی عضو فراکسیون
روحانیون مجلس در اخطاری به استناد به اصل 45 قانون اساسی، گفت: بر اساس
این اصل قانون اساسی، انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا
رها شده و… در اختیار حکومت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل
نماید.
وی با اشاره به این که در ماده 76 لایحه برنامه پنجم تصریح
شده که عواید ناشی از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود،
افزود: طبق فقه شیعه انفال در اختیار امام زمان است که در زمان غیبت
ایشان، اختیار این انفال در اختیار ولی فقیه است. از این رو لازم بود در
ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی، نماینده ولی فقیه هم حضور داشته باشد
تا بر تدوین سیاست‎های کلی آن نظارت نماید.
رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست و افزود: اگر اخطار شما
صحیح باشد باید وزیر نفت هم از سوی مقام معظم رهبری منصوب شود یا اینکه
رئیس کل بانک مرکزی را هم ایشان انتخاب کنند.
لاریجانی با تاکید بر این که مقام معظم رهبری در راس سه قوه
است، خاطرنشان ساخت: ایشان به دلیل در راس بودن بر همه امور کشور نظارت
دارند. در هر حال اگر شورای نگهبان چنین ایراد شرعی‎ای بگیرند آن را بعدا
اصلاح خواهیم کرد.