دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی چگونه آلودگي هواي خانه را كاهش دهيم؟

شهر: همزمان با تشديد آلودگي هوا، نگراني مردم در مورد اينكه چه اقداماتي بايد براي کاهش آن انجام دهند نيز بيشتر مي‌شود. با اين وجود سه روش براي کاهش آلودگي توصيه مي شود.براي کاهش آلودگي هواي خانه و محيط کار مي توان سه روش زير را دنبال کرد که باتوجه به آلودگي اين روز‌هاي هواي تهران مي تواند نقش به سزايي در کاهش آلودگي هوا و گاز هاي سمي در منزل داشته باشد. گياهان آپارتماني يكي از راه‌حل‌هاي كاهش آلودگي هوا در خانه استفاده از گياهاني است كه شايد مردم از آنها و عملكردشان آگاهي ندارند اما اين گياهان به صورت طبيعي منجر به پاكيزگي هوا در منزل مي‌شوند. اگر چه برخي تصور مي‌كنند بهترين ويژگي گياهان توليد اكسيژن است اما بايد گفت گياهان به ميزان قابل توجهي در تميز كردن هوا موثرند. از همين رو برخي گياهان در مقايسه با انواع ديگر در اين زمينه بهتر عمل مي‌كنند. اگر چه تمامي گياهان كم و بيش داراي چنين ويژگي هستند با اين حال برخي از گياهان قادرند هواي حدود 10 متر مربع را پاكيزه كنند.گل ژرورا (Gerbera Daisy) – فيكوس (Ficus)- پوتوس (Photos Golden) گياه spider plants- گياه (Aloe Vera)- Chinese Evergreens و گياه پيچک( (Common English Ivyو Mums از جمله گياهان آپارتماني محسوب مي‌شوند که نقش مهمي در کاهش آلودگي هواي خانه دارند.دستگاه تصفيه هوابنابراين گزارش در كنار استفاده از گياهان آپارتماني نامبرده شده، استفاده از دستگاه‌هاي تصفيه هوا نيز موثر است، چرا كه هميشه راه‌هايي براي ورود هواي آلوده به دخل اتاق‌ها و خانه وجود دارد، بنابراين مرحله بعد براي كاهش آلودگي استفاده از اين دستگاه‌هاست كه در رفع آلاينده‌هاي سمي بسيار مفيد است.سيگار نکشيداگر سيگاري در منزل داريد حتما او را مجبور كنيد تا در محوطه باز سيگار بكشد چرا كه سوخت تنباكو و سيگار منجر به توليد گازهاي سمي مي‌شود.