دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ادغام وزارتين آموزشی منطقي نيست

رييس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي ادغام وزارتين آموزش و پرورش و آموزش عالي را غيرمنطقي خواند و تاكيد كرد: اين ادغام به لحاظ اجرايي هم شدني نيست.به گزارش ایسنا، علي كريمي فيروزجايي ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالي را گمانه‌زني‌اي بيش ندانست و تاكيد كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها بايد از 21 به 17 برسد اما پيش‌بيني ما اين است كه اين ادغام و جابجايي‌ها شامل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نخواهد بود.نماينده مردم بابل در خانه ملت ادامه داد: به دلايل متعدد امكان ادغام اين وزارتخانه‌ها وجود ندارد، دليل نخست گستره كار و حجم بالاي ماموريتي است كه بر عهده اين دو وزارتخانه گذاشته شده، مخصوصا آموزش و پررورش كه بزرگترين دستگاه اجرايي كشور است و هم‌اكنون بيش از 120 هزار مدرسه در كل كشور وجود دارد كه رتق و فتق امورات آنها نيازمند يك دستگاه و وزارتخانه مستقل است، ضمن اين‌كه وزارت آموزش و پرورش با جمعيت 13 ميليوني دانش‌آموز و بيش از يك ميليون فرهنگي يك سوم حجم دولت را تشكيل مي‌دهد.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات ادامه داد: در وزارت علوم هم وضعيت به همين شكل است، نظارت بر دانشگاه‌هاي دولتي و مجموعه دانشگاه‌هاي غيردولتي بر عهده وزارت علوم است، مخصوصا با توجه به برنامه‌هايي كه در آينده براي گسترش آموزش عالي در مناطق محروم و استان‌هاي كم‌برخوردار داريم اصلا شدني نيست كه دو وزارتخانه سنگين و عريض و طويل را بتوانيم در يك مجموعه ادغام كنيم.كريمي فيروزجايي با اشاره به اهميت و حساسيت بسياري بالاي كار اين دو وزارتخانه گفت: از نگاه ديگر فعاليت‌هاي اين وزارتخانه‌ها داراي تفاوت ماهوي بسياري است، آموزش و پرورش تنها يك دستگاه آموزشي نيست بلكه دستگاهي با رويكرد تربيتي و فرهنگي است، به همين خاطر مصريم كه آموزش و پرورش هميشه دولتي بماند و مشمول اصل 44 نشود؛ لذا در واگذاري‌ها به بخش خصوصي در قالب برنامه پنجم هر جا كه موضوع واگذاري آموزش و پروش توسط كميسيون تلفيق پيشنهاد شده بود آن را در كيمسيون آموزش و صحن علني مجلس حذف كرديم.وي ادامه داد: در حالي كه در آموزش عالي اين‌گونه نيست و مي‌توانيم از توانايي‌هاي سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي در قالب دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و موسسات آموزش عالي غيردولتي استفاده كنيم، البته نه به اين معنا كه در آموزش عالي نبايد كارهاي فرهنگي و تربيتي انجام شود اما جنس و ماهيت كار آموزش و پرورش كار تربيتي و فرهنگي است، بنابراين منطقا امكان ادغام آن با وزارت علوم وجود ندارد.رييس كميته آموزش و پرورش در ادامه تاكيد كرد: به جاي طرح مسايلي از اين دست كه موجب تضعيف دو دستگاه بسيار مهم اجرايي كشور مي‌شود بايد تمام هم و غم خود را در جهت اجرايي نمودن بخش دوم برنامه كه همان حوزه علم و فناوري است، بگذاريم، نقطه اصلي و ماموريت اصلي اين كار طبق سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري تعيين و ابلاغ كردند بر عهده وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاست، لذا بايد كمك كنيم تا اين وزارتخانه‌ها بتوانند براي تربيت نيروي متخصص و ماهر مورد نياز آينده كشور به وظايف خود عمل كنند.كريمي فيروزجايي با تاكيد بر اين‌كه در اين شرايط زماني طرح مواردي از اين قبيل اصلا به مصلحت كشور نيست، اظهار كرد: قاعدتا وزارتخانه‌هاي ديگري در بخش‌هاي اقتصادي داريم كه منطق ايجاب مي‌كند و تجربه دنيا هم به اين سمت است كه آنها را در همديگر ادغام كنيم، بدون شك منظور قانون‌گذار در حذف وزارتخانه و كم كردن تعداد آن‌ها بيشتر در حوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي بوده نه در حوزه آموزشي.عضو كميسيون بهداشت و درمان در خاتمه درباره نظر كميسيون در خصوص اين ادغام گفت: كميسيون موافق اين ادغام نيست، ضمن اين‌كه موافق تجميع فعاليت‌هاي آموزش عالي هستيم، چراكه هم‌اكنون بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي عالي در دل وزارت بهداشت است كه بايد در درازمدت به وزارت علوم منتقل شود، ضمن اين‌كه خيلي از وزارتخانه‌هايي كه كارهاي آموزشي انجام مي‌دهند بايد در يك وزاتخانه ادغام شوند كه اين وزارتخانه مجموعه فعاليت‌هاي آموزش عالي را رصد كند.