دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اهل ریسک‌کردن هستید؟

محققان از کشف ژن عامل اتخاذ تصمیم‌های پُرمخاطره و ریسک‌پذیری در افراد خبر دادند.به گزارش شبکه ایران به نقل از تلگراف، افرادی که دارای ژن “MAOA-L” هستند، دارای توانایی اتخاذ تصمیم‌هایی با ریسک حساب شده بیشتری نسبت به افرادی که این ژن را ندارند، هستند.این ژن به سروتنین و دوپامین، مواد شیمایی موجود در مغز که به ترتیب روی اعتماد به نفس و تصمیم‌گیری تاثیر گذار هستند، مربوط است.طی این پژوهش، 90 مرد جوان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد افراد دارای این ژن، به شرط وجود منفعت مشخص در یک کار خطرناک، به آن اقدام می‌کنند و از این‌رو زندگی پُرخطرتری نسبت به دیگران دارند.کری فریدمن، محقق انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا و همکارانش پس از انجام این پژوهش اعلام کردند نتایج این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که دارای ژن ” MAOA-L” هستند، در شرایط تصمیم‌گیری پُرمخاطره مالی، عملکرد بهتری دارند.این امر به دلیل آن است که چنین افرادی توانایی بالاتری در اتخاد تصمیم بهینه و سودمند از خود نشان می‌دهند.یکی از محققان این تیم پژوهشی دراین‌باره می‌گوید: مدل انتخاب محاسباتی ما نشان داد وجود چنین رفتاری در افرادی که این ژن را دارند به دلیل توانایی اتخاذ تصمیم‌های مالی بهتر در شرایط مخاطره‌آمیز در آنان‌است، و این نحوه رفتار، آنی و بدون اندیشه نیست.این ژن ” warrior gene” به معنای ژن دلاوری و جنگجویی لقب گرفته است.