دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تدارك گسترده قطري ها براي استفاده از ميزباني جام ملت ها عليه ايران

اخبار رسيده به ما، حكايت از تكرار شيطنت كشورهاي عربي، اين بار از سوی ميزبان مسابقات جام ملت هاي آسيا در جعل نام خليج فارس دارد.
به گزارش «»، در حالي كه حدود يك ماه ديگر رقابت هاي فوتبال جام ملت هاي آسيا در كشور عربي قطر آغاز خواهد شد، اخبار رسيده از منابع مختلف حكايت از آن دارد كه ميزبان اين رقابت ها اقدام به چاپ پوستر و اقلام اطلاع رساني و تبليغاتي گسترده اي با استفاده از نام جعلي براي «خليج فارس» نموده است. 
مسابقات آتي فوتبال ملت هاي آسيا كه در دي ماه امسال در قطر برگزار مي شود، براي اين كشور عربي فارغ از نتيجه حاصله، از اهميت بسياري برخوردار است؛ زيرا، نحوه برگزاري اين مسابقات نمونه كوچكي خواهد بود براي نشان دادن ميزان شايستگي قطري ها در برگزاري جام جهاني فوتبال در سال 2022. البته به همين دليل اين مسابقات قطعا با حساسيت از سوي رسانه ها و مردم كشورهاي غير آسيايي نيز دنبال خواهد شد. به همين دليل در صورت اقدام قطري ها در تغيير نام خليج فارس، شاهد واقعه تاسفبار ديگر همانند بازي هاي آسيايي گوانجو خواهيم بود.
بر پايه اين گزارش، قطري ها تصميم دارند در پوسترهاي برگزاري مسابقات، راهنماي گردشگران، اقلام تبليغاتي و ورزشي ويژه مسابقات و و همچنين تيزرها و برنامه هاي تلويزيوني ضمن گنجاندن نقشه خليج فارس از نام جعلي براي آن استفاده كرده و از فرصت پيش آمده نهايت بهره برداري را در راستاي مقاصد خود نمايند. اخبار رسيده به ما حكايت از آن دارد كه حتي بخش قابل ملاحظه اي از آنچه در بالا آمد، چاپ و آماده توزيع شده است.
از آنجا كه اين اقدام بسيار محتمل است، ضروري است كه فدارسيون فوتبال با كمك دستگاه ديپلماسي به سرعت حساسيت خود نسبت به اين موضوع را به مقامات قطري گوشزد نموده و تاكيد كنند كه در صورت كوچكترين تحريفي در اين زمینه، اقدام به تحريم مسابقات خواهند نمود. همچنين ضروري است اين موضوع هرچه سريعتر به كنفدراسيون فوتبال آسيا منعكس شود و آنها را از پیامدهای اين اقدام آگاه ساخت.
همچنين رايزني مقامات كشورمان با كشورهاي شركت كننده در اين رقابت ها و جلب نظر آنها براي همراهي با ايران در صورت بهره برداري قطري ها از اين مسابقات بايد در دستور كاز قرار گيرد.
نبايد فراموش کرد كه هرگونه سهل انگاري مقامات كشورمان و به ويژه فدراسيون فوتبال در اين زمينه، مي تواند پیامدهای جبران ناپذيري داشته باشد. البته اميدواريم مقامات سازمان تربيت بدني و همچنين فدراسيون فوتبال با جديت با اين موضوع برخورد كرده و همانند بازي هاي آسيايي گوانجو، به توجيه هاي نخ نما نپردازند. البته نبايد غافل شد كه قطري ها اكنون به شدت زير ذره بين بوده و برگزاري ناموفق و يا همراه با تنش قهرماني آسيا، موقعيت آنها را درباره ميزباني جام جهاني 2022 به خطر خواهد انداخت و اين موضوع كار مسئولان كشورمان را راحت تر خواهد كرد.