دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جزئیات نحوه افزایش قیمت آب

معاون وزیر نیرو با اعلام جزئیات نحوه افزایش قیمت آب در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکید کرد: قبوض آب مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند، بیش از 4 تا 5 هزار تومان افزایش نخواهد یافت.داوود منظور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قبوض آب مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند بیش از 4 تا 5 هزار تومان افزایش نخواهد یافت، گفت: در مورد آب الگو این است که اصلاح قیمت آب به گونه ای باشد که افرادی که مصرف آنها در الگوی تعیین شده قرار می گیرد و ماهانه کمتر از 20 متر مکعب مصرف دارند، بیش از 4 تا 5 هزار تومان افزایش قیمت نداشته باشند.معاون وزیر نیرو افزود: همانند گذشته آن دسته از مشترکانی که کمتر از 7 متر مکعب مصرف دارند آبهای رایگان خواهند داشت.وی با بیان اینکه آب نیز در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: قیمت آب برای مشترکان آب شهری و روستایی و قیمت خدمات دفع فاضلاب برای تمامی مشترکان افزایش خواهد یافت، البته آب کشاورزی در مرحله اول مشمول تعدیل قیمت نخواهد بود و تنها آب تصفیه شده افزایش قیمت خواهد داشت.به گفته منظور، قانون هدفمند کردن یارانه ها وزارت نیرو را مکلف کرده است تا قیمت برق، آب و فاضلاب را بر اساس قیمت تمام شده لحاظ کند. اجزای این قیمت تمام شده نیز مشخص است به نحوی که در تعیین قیمت آب بهای مصرفی هر مشترک هزینه های تامین مربوط به سد سازی، هزینه های انتقال آب در شبکه ها و نیز هزینه تصفیه و پمپاژ آب لحاظ شده و بر این اساس قیمت های تمام شده استخراج شده است.وی ادامه داد: در مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هدف دولت این نیست که آب را به قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار دهد به نحوی که درصدی از این قیمت تمام شده را دریافت خواهد کرد و اصلاح قیمتها در یک بازه زمانی که در قانون مشخص شده است، صورت خواهد گرفت.معاون وزیر نیرو گفت: هدف این وزارتخانه اصلاح تدریجی قیمتها است و مردم نباید در این مورد نگران باشند؛ چرا که تدابیر به گونه ای اندیشیده شده که آب بها افزایش چندانی برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند نداشته باشد.به گفته منظور، آنچه که در حال حاضر مشترکان به عنوان آب بها پرداخت می کنند شامل چند جزء است که در قبوض ملاحظه می شود. بر این اساس، یک جزء مربوط به آب بها، جزء دیگر مربوط به جریمه مشترکانی که مازاد الگو مصرف می کنند، جزء سوم تبصره 3 به معنای مشارکت مردم در توسعه طرح های فاضلاب و جزء چهارم تبصره 2 بر اساس قانون مصوب سال 77 است که مبلغی از مصرف کننده برای توسعه طرح های آب دریافت می شود.وی اظهار داشت: در الگوی جدید اصلاح قیمت ها بنای وزارت نیرو این است که تنها یک عدد را در قبوض منعکس کرده و تمامی اجزای موجود را تجمیع کند. لذا مصرف کنندگان تنها یک متوسط قیمت آب را به ازای هر لیتر مکعب در قبوض خود خواهند دید.منظور ادامه داد: البته در قالبهای مختلف مصرف متوسط قیمت به صورت تصاعدی بالا می رود و هر چقدر مصرف کننده از پلکانهای بالاتری قرار گیرد و مصارف بیشتری داشته باشد قیمت های بالاتری نیز پرداخت خواهد کرد. وی اظهارداشت: تمامی هزینه های آب در یک رقم تجمیع شده که می تواند برای مشترکان شفافیت ایجاد کند تا یک مشترک بتواند مصرف خود را مدیریت کند.معاون وزیر نیرو گفت: با شفاف شدن قبوض هر مشترک می تواند به راحتی محاسبه کند که اگر یک متر مکعب مصرف آب مورد نیاز خود را بهینه و صرفه جویی کند چه میزان کاهش رقم پرداختی قبوض را خواهد داشت.وی ابراز امیدواری کرد: با شفافیتی که وزارت نیرو در تعرفه های آب و درج قیمتها در قبوض آب بها خواهد داشت مردم بتوانند به خوبی مصارف خود را مدیریت کنند.