دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جلیلی به مجلس می رود

مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات یک‌هفته‌ای نمایندگان، میزبان هیئت مذاکره کننده کشورمان با گروه 5+1 خواهد بود.

به گزارش فارس، هیات مذاکره کننده ایران با نمایندگان 1+5 در ژنو
برای ارائه گزارش پیرامون نتایج مذاکرات، بعد از اتمام تعطیلات مجلس، برای
ارائه گزارش به خانه ملت می‌آیند.
پیش از این، نمایندگان مجلس از جمله رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی، مذاکره تیم‌ایرانی با 1+5 را موفقیت آمیز خوانده بودند.