دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سه مرگ و يك حبس ابد در انتظار قاتلان تاجر تنها

تهران امروز: متهمان به قتل تاجر شهر ري‌اي بار ديگر پاي ميز محاكمه ايستادند.مهر ماه86 بود كه پليس گزارشي مبني بر ناپديد شدن مردي ثروتمند به نام سيامك را دريافت كرد. تحقيقات اوليه ماموران حاكي از آن بود كه سيامك از تاجران سرشناس شهر ري بوده و همسر و فرزندان او در خارج از ايران مشغول زندگي هستند. كاوش محلي كارآگاهان نشان مي‌داد كه بعضي از همسايه‌ها چند روز پيش اين بازرگان ميانسال را ديده‌اند كه مقابل منزل خود سوار خودروي چند مرد درشت اندام كه ظاهري امنيتي داشته‌اند شده و بعد از آن هم ديگر در محل آفتابي نشده است. ماموران قانون با حكم قضايي خانه سيامك را مورد بازرسي قرار داده و متوجه سرقت دسته چك،سند و چند وسيله قيمتي شدند.با تحت پيگيري قرار دادن شماره چك‌ها مدتي بعد كارمند يكي از بانك‌ها از مراجعه مشتري با اين شماره چك به پليس خبر داد كه با حضور ماموران اين مرد دستگير و روانه اداره آگاهي شد. مظنون بازداشت شده كه حامد نام داشت در ابتدا سعي مي‌كرد خود را از مالك اين چك بي‌اطلاع نشان دهد اما در ادامه بازجويي‌ها از سرنوشت مبهم تاجر گم شده پرده برداشت:‌ مردي به نام كيومرث، من و 2 نفر ديگر را براي ربودن سيامك اجير كرد. او به ما گفت كه طلبي يك ميليارد توماني از اين فرد دارد و وي حاضر به بازگرداندن اين مبلغ نيست. ما هم با ظاهري كه به ماموران امنيتي مي‌خورد به در منزل اين مرد رفته و با معرفي خود به عنوان ماموران وزارت اطلاعات از وي خواستيم كه همراه ما بيايد كه او نيز قبول كرده و اتفاقات بعدي رخ داد.با كسب اطلاعات اوليه از حامد حكم جلب سه متهم ديگر اين پرونده نيز صادر و علاوه بر كيومرث، كمال و پرويز هم دستگير و تحويل مقامات اداره‌آگاهي شدند.همزمان با آغاز بازجويي از اين 3 مظنون، همسر سيامك به ايران بازگشته و با مراجعه به دادسراي جنايي از پرداخت 10 ميليون تومان به چند آدم‌ربا خبر داد:‌ چند نفر با من تماس گرفته و خواستند 100ميليون تومان به آنها بدهم تا شوهرم را كه در بازداشت آنهاست آزاد كنند. اين افراد خود را مامور وزارت اطلاعات معرفي كرده و روز اول يك راننده تاكسي را براي دريافت قسط اول اين پول به آدرسي كه گفته بودند ، فرستادم. اين راننده به نيابت از من 10ميليون تومان پول به آنها داد ولي چيزي نگذشت كه متوجه شدم گروگان گيرها همسرم را كشته‌اند.همزمان با اين ادعاها متهمان به ارتكاب قتل مرد تاجر اقرار كرده و ماجرا را اينطور شرح دادند:‌يك روز كيومرث پيش ما آمد و بادادن وعده گزاف از ما خواست سيامك را برباييم. ما هم كه تطميع شده بوديم با دزديدن سيامك او را به بيابان‌هاي كهريزك برده و پس از گرفتن يك دسته چك و دو مبايعه‌نامه از وي او را به ضرب اسلحه از پاي درآورديم.بعد هم به خانه مقتول آمده و رايانه، اجناس عتيقه، اسناد و مدارك و دوربين فيلمبرداري وي را سرقت كرديم.پرونده اين 4 متهم به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و هيات 5 نفره قضات همگي آنها را مجرم شناخته و احكام آنها را به اين ترتيب اعلام كرد: حبس ابد براي كيومرث به اتهام آمريت در قتل و حكم قصاص براي 3 مظنون ديگر به اتهام ارتكاب قتل عمد.احكام صادره به ديوان‌عالي كشور فرستاده شده و مورد تاييد قضات آنجا قرار گرفت اما از انجا كه متهمان علاوه بر قتل اتهامات ديگري از جمله جعل عنوان،آدم‌ربايي و سرقت نيز داشتند پرونده آنها همچنان باز ماند و اين افراد چهارشنبه هفته گذشته براي دومين مرتبه در مقابل قضات دادگاه كيفري ايستادند تا در برابر اتهامات جديد از خودشان دفاع كنند.عطار، نماينده دادستان تهران اتهامات متهمان را مشاركت در آدم‌ربايي، تحصيل نامشروع پول، جعل عنوان مامور اطلاعات (از سوي كمال و حامد)، جعل 2 فقره چك، استفاده از شناسنامه مجعول و اقدام عليه اموال مقتول برشمرد.در ادامه هر 4 مظنون ماجرا به دفاع از خود پرداختند ولي دادگاه پرونده متهمين را در اين موارد ناقص تشخيص داده و جهت تكميل تحقيقات به دادسرا فرستاد.