دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مجادله زن و شوهر بر سر نفقه 6 ساله

فارس: زني به دادگاه خانواده آمد و گفت نفقه‌ 6 ساله‌اش را كه تا امروز از شوهرش نگرفته، خواهان است ولي شوهر گفت، نفقه‌ را پرداخته است.زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست دريافت نفقه خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن در حضور قاضي نجفي، رئيس شعبه 234 مجتمع قضايي خانواده يك با بيان اينكه نفقه تنها چيزي است كه از شوهرم مي‌خواهم چرا كه حق من است، گفت: شوهرم نمي‌خواهد نفقه مرا بپردازد و دائماً به دنبال بهانه‌اي است تا از من جدا شود ولي من مي‌خواهم نفقه‌ام را بگيرم و آن را پس‌انداز كنم تا اگر شوهرم خواست مرا طلاق دهد، پس‌انداز و سرمايه‌اي مناسب براي ادامه زندگي‌ داشته باشم.وي اشاره به اين نكته كه شوهرش خسيس است، بيان كرد: شوهرم حاضر نيست حتي يك ريال به من بپردازد و هميشه به دنبال اين است كه مرا طلاق دهد تا مجبور نباشد مخارج روزمره زندگي مانند هزينه مواد غذايي را بپردازد؛ با اينكه 6 سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد ولي در اين مدت، او از نظر مالي مرا تأمين نكرده است و من در تمام اين سال‌ها احساس كمبود مي‌كردم.مرد در دادگاه خانواده شهيد محلاتي حاضر شد و با بيان اينكه رفتار همسرم بسيار بچگانه است، گفت: من نيز مي‌خواهم از همسرم جدا شوم چرا كه او اصلاً مرا درك نمي‌كند و فقط مي‌خواهد به هر بهانه‌اي، مبلغي از من بگيرد.وي در مقابل قاضي اين شعبه ايستاد و ادامه داد: همسرم بسيار ولخرج است و دائماً از من درخواست پول مي‌كند و در حال حاضر نيز مي‌گويد كه من نفقه‌اش را نپرداخته‌ام؛ از دست همسرم به ستوه آمدم و مي‌‌خواهم از او جدا شوم.زن بار ديگر در مقابل قاضي دادگاه خانواده شهيد محلاتي با تأكيد بر اينكه فقط نفقه‌ام را مي‌خواهم، گفت: اگر شوهرم بتواند ثابت كند كه مبلغي را به عنوان نفقه به من پرداخته است، حاضرم درخواستم را پس بگيرم چرا كه اگر حرفش درست باشد، من اشتباه كرده‌ام.وي ادامه داد: شوهرم بايد دليل قانع‌كننده‌اي براي اين موضوع بياورد؛ در غير اين صورت من درخواستم را پس نمي‌گيرم و نفقه‌ام را كه طي 6 سال نگرفته‌ام، از او خواهم گرفت.قاضي اين شعبه به دليل سكوت مرد، او را به پرداخت ماهانه 100 هزار تومان به عنوان نفقه زن محكوم كرد و پرونده، مختومه اعلام شد.