دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی محاسبه بهای گاز به شکل شهرستانی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: قیمت گاز مصرفی مردم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منطقه ای و شهرستانی محاسبه می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، جواد اوجی افزود: قیمت گاز در گذشته ، استانی محاسبه می شد اما در روش جدید بهای گاز مصرفی برای مشترکان به صورت شهرستانی محاسبه می شود.وی در تشریح نحوه این محاسبه گفت: کشور از نظر آب وهوایی به پنج منطقه و ایام سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم و دامنه مصرف نیز12 پله تعریف شده است .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه میزان مصرف 75 تا 78 درصد مشترکان کشور در حد الگوی مصرف است ، افزود:‌ این مشترکان در دامنه های پنج و شش تعریف شده قرار دارند .اوجی گفت:‌ به منظور کاهش گاز مصرفی مشترکان ، شرکت ملی گاز ایران بر مشترکان پرمصرف که10 تا 15 درصد مشترکان هستند اما30 در صد مصرف گاز را در کشور به خود اختصاص داده اند ، تمرکز کرده است .وی همچنین درباره بهای گاز مصرفی صنایع در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها گفت: بر اساس مصوبه مجلس ، دولت مکلف شده است در پنج سال ،‌ بهای گاز مصرفی را به 65 درصد نرخ بین المللی برساند .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: برای دست یافتن به این نرخ در پنج سال ، کار گروه دولت با بیش از300 نفرساعت کار در این زمینه ، روش های مختلفی برای اتخاذ روش مناسب پیش بینی کرده است .