دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی يكپارچگي نظام آموزش به نفع مملكت است

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادغام وزارتين آموزش و پرورش و علوم را بسيار سودمند دانست و تاكيد كرد: اگر اين اتفاق زودتر مي‌افتاد قانون حذف كنكور به موقع اجرا مي‌شد و داوطلبان آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سردرگم نمي‌شدند.به گزارش ایسنا، علي عباسپور تهراني فرد درباره طرح مباحث اخير در خصوص ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالي تصريح كرد: آنچه در صحن مجلس در اين باره به تصويب رسيد، تقليل وزارتخانه‌ها از 21 به 17 است، مجلس هيچ پيشنهادي به دولت راجع به اين تقليل‌ها نداده است اما در مجلس هفتم و هشتم هميشه ادغام وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و يكپارچه كردن مديريت آموزشي كشور مدنظر كميسيون آموزش و تحقيقات بوده است.نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: در بسياري از كشورها هم نظام آموزشي از يك مديريت واحد برخوردار است، لذا در كميسيون با انجام مطالعاتي به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است به سمت يك نظام واحد در آموزش كشور حركت كنيم و يك وزارتخانه براي آموزش كشور داشته باشيم.وي همچنين خاطرنشان كرد: البته در شرايط فعلي به خاطر اينكه بتوانيم با ادغام اين دو وزارتخانه به سمت بهبود مديريت در نظام آموزش كشورمان هدايت شويم پيش شروطي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد، يكي از شروط اين است كه وزارت علوم واقعا به سمت استقلال دانشگاه‌ها برود و اداره دانشگاه‌ها بيشتر در اختيار خود دانشگاه‌ها باشد و وزارت علوم از مديريت حدود بيش از صد دانشگاه رها شود.عباسپور با اشاره به بند «ب» ماده 24 برنامه پنج ساله پنجم كه در راستاي تقويت هيات امناي دانشگاه‌هاست، اظهار كرد: اعمال مديريت را به سمت تصميم گيري در خود دانشگاه‌ها برديم و استقلال بيشتري به دانشگاه‌ها داديم كه با تحقق آن به اين ايده مقداري نزديك تر مي‌شويم، مديريت آموزش و پرورش هم بايد مقداري از وضعيت كنوني خارج و وزارتخانه سبك‌تري شود اما لازمه تحقق اين امر پويا كردن نظام آموزش و پرورش است.به گفته رييس كميسيون آموزش، بايد بعضي از ارگان‌هايي كه واسطه بين مدارس و وزارتخانه مي‌شوند را درگير اداره مدارس كنيم و وزارت آموزش و پرورش را به سمت سياستگذاري و نظارت كلان ببريم، اگر ما به اين سمت حركت كنيم كه هم وزارت علوم مقداري بصورت كلان تر به آموزش عالي نگاه كند و هم وزارت آموزش و پرورش به سمت سياستگذاري و نظارت بر امر آموزش برود، مقدمات كار براي ادغام اين دو وزارتخانه فراهم مي‌شود.وي ادغام وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي را به نفع كشور دانست و افزود: در سال‌هاي اخير به دو مشكل اساسي برخورد كرديم، نخست حذف كنكور يا اجراي قانون حذف پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها كه منجر به حذف كنكور مي‌شد، مشكل اين است كه يك سر اجراي اين قانون در وزارت آموزش و پرورش و يك سر آن در وزارت علوم است و نهايتا نزديك كردن اين دو وزارتخانه در چند سال گذشته به علت عدم اجراي اين قانون بوده است در صورتي كه هر دو وزارتخانه به خصوص در دولت دهم اعلام آمادگي مي‌كردند و علاقمند به اجراي قانون هستند.رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، سردرگمي دانشجويان براي پذيرش در دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را مشكل اساسي ديگري دانست و تاكيد كرد: اين مشكل به واسطه جدا بودن آموزش و پرورش و آموزش عالي بوجود آمد چرا كه وزارت آموزش و پرورش از پذيرش دانشجو در اين آموزشكده‌ها امتناع مي‌كرد و آموزش عالي را وظيفه خود نمي‌دانست و اين دانش آموزان و دانشجويان براي پذيرش در اين آموزشكده‌ها سردرگم شدند در صورتيكه اگر يكپارچه بود علي‌الاصول اين اتفاق رخ نمي‌داد.عباسپور در خاتمه با تاكيد بر اينكه ادغام آموزش و پرورش و آموزش عالي مزاياي بسيار زيادي دارد، خاطرنشان كرد: بايد با برنامه‌ريزي صحيح مقدمات ادغام اين وزارتخانه‌ها را فراهم كرد چراكه ادغام اين دو وزارتخانه و يكپارچگي در مديريت آموزشي كشور مي‌تواند بسيار سودمند باشد.