دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پلیس های خارجی به دنبال پروازهای ایرانی!

روزنامه آرمان نوشت:شنیده شد که سردار حمیدرضا حسین آبادی گفته است بیش از 350 ایرانی در دیگر کشورهای دنیا به خاطر قاچاق شیشه زندانی‌اند. وی می‌گوید قاچاق شیشه از ایران حیثیت نظام را زیر سوال برده است به گونه‌ای که پلیس دیگر کشورها به دنبال شکار مسافرین پروازهای ایرانی است، تا با دستگیری قاچاق چیان پاداش به دست بیاورند.