دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پيگيري‌بهبودكيفيت‌خودروهادرکمیسیون‌صنایع

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره بهبود كيفيت خودروها با توجه به آلودگي هوا گفت: پيگيري بهبود كيفيت خودروها از اولين دستور جلسه‌هاي هفته آينده كميسيون صنايع و معادن است.به گزارش ایسنا، علي‌اصغر يوسف‌نژاد اظهار كرد: در خصوص ارتباط آلودگي هوا با خودروها چند مورد تاثيرگذار است، يكي اينكه عمر مفيد خودروهايي كه در سطح شهر هستند پايان يافته است و آنها عمر بالاي 25 سال دارند. در واقع اين امر خود به خود باعث مي‌شود مصرف سوخت اين خودورها از نظر فني ناقص باشد.وي افزود: موضوع ديگر نيز استانداردهاي خودروهاي جديد است كه براي مصرف سوخت بايد استاندارهاي لازم را داشته باشند و مسووليت اين مساله نيز به عهده موسسه استاندارد است.وي با بيان اينكه كيفيت خودروها مساله‌اي نيست كه از عهده يك سازمان برآيد، گفت: موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي، وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت و محيط زيست، شهرداري تهران و سازمان حمل و نقل در اين خصوص مسووليت دارند. در واقع تمامي اين سازمان‌ها بايد مداخله داشته باشند تا اين مساله رفع شود.نماينده ساري در ادامه تاكيد كرد: مجلس در اين خصوص حساسيت دارد و اين امر حتما توسط كميسيون صنايع و معادن پيگيري خواهد شد.