دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی چاوز اینترنت ونزوئلا را محدود کرد

دولت ونزوئلا درصدد است قوانين مربوط به رسانه در اين كشور شامل حال اينترنت هم بشود.به گزارش ايسنا دولت ونزوئلا لايحه‌اي براي گنجاندن اينترنت در قوانين مربوط به رسانه در اين كشور به پارلمان ارائه كرد؛ اپوزيسيون ونزوئلا اعلام كرده نتيجه اين لايحه سانسور بيش‌تر در كشور است.به گزارش خبرگزاري رويترز‌، مانوئل ويلالبا، يك قانونگذار از حزب سوسياليست متعلق به هوگو چاوز، رييس جمهور ونزوئلا اظهار كرد:‌ اين لايحه با هدف حفاظت از شهروندان به پارلمان ارائه شده است.وي كه رياست كميسيون رسانه پارلمان ونزوئلا را عهده‌دار است، خاطر نشان كرد: هيچ كجا از اين لايحه پيشنهادي براي محدود كردن دسترسي به اينترنت نشده است؛ اين لايحه تنها به منظور محافظت از حريم اخلاقي شهروندان در نظر گرفته شده است.براساس اين لايحه محدوديت‌هايي براي محتواي رسانه‌هاي الكترونيكي براساس زمان روز تعيين مي‌شود؛ چنين محدوديت‌هايي هم‌اكنون در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون ونزوئلا اعلام مي‌شود اما هنوز مشخص نيست كه چگونه اين قوانين براي اينترنت اجرا خواهد شد.اين لايحه همچنين پيشنهادمي‌كند دولت اجازه يابد دسترسي به وب سايت‌هايي را كه به برانگيختن خشونت عليه رئيس جمهور مي‌پردازند قطع كند.اخيرا هوگو چاوز به خاطر اعمال فشارهاي فزاينده به تنها تلويزيون اپوزيسيون ونزوئلا مورد انتقادهاي شديد قرار گرفته است؛ دولت ونزوئلا مي‌گويد فرهيختگان اين كشور از رسانه‌ براي متزلزل كردن چاوز استفاده مي‌كنند.سياستمداران مخالف چاوز پيش‌تر هشدار دادند كه چاوز قصد دارد محدوديت‌هايي براي اينترنت ايجاد كند، همانطور كه فيدل كاسترو، رهبر كوبا، در كشورش اعمال كرده است.