دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی گزارش وزارت كشور به نخست وزير درباره یک تقاضا + سند

نگاهی به تاریخ حداقل پانصد ساله کشورمان نشان دهنده عمق اعتقادات دینی و گرایشات مذهبی مردم این مرز و بوم است. به گزارش «»، در دوران حکومت پهلوی نیز با توجه به روش و منشی که پهلوی اول در اسلام زدایی در پیش گرفت، در زمان پهلوی دوم نیز کم کم همان رفتارها، دست کم در بخشی از جامعه نهادینه شد و با توجه به حمایت حاکمیت از آن، قشر عظیم متدین و مذهبی را همواره در تنگنا قرار می داد.بنابر این گزارش، سند زیر که مربوط به سال 1326 هجری شمسی و اوایل روی کار آمدن پهلوی دوم است، به خوبی نشان دهنده حساسیت اقشار متدین و مذهبی نسبت به منکرات است؛ به گونه ای که سعی دارد مسئولان حکومتی را حداقل به بهانه ایام محرم و صفر نسبت به برخورد با منکرات علنی هشدار دهد.گزارش وزارت كشور به نخست وزير درباره تقاضاي اهالي كرمانشاه براي جلوگيري از فروش مشروبات الكليعنوان سند: گزارش وزارت كشور به نخست وزير درباره تقاضاي اهالي كرمانشاه براي جلوگيري از فروش مشروبات الكلي در ماه‌هاي محرم و صفر شرح سند: در اين گزارش ضمن ذكر درخواست مردم كرمانشاه، به تعقيب و ادامه مباحث مربوط به اين امر در مساجد و منابر و امكان ايجاد مشكل از طريق آن اشاره شده است. در زير گزارش نخست وزير نوشته است: ملاحظه شد. ماه محرم تمام و صفر هم قريب به اتمام است. نسبت به اين موضوع اصولاً بايد تصميم لازم و قطعي اتخاذ شود. سند شماره 11575- 113015 به تاریخ 18 /9/ 1326 ش