دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی از اظهار ترس نسبت به ايران هسته اي خسته شده ايم

سرويس بين الملل ـ رئيس مجلس كويت كه در تركيه بسر مي برد در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با همتاي ترك خود گفت: بدون شك ايراني ها برنامه هاي اتمي صلح آميز دارند و ما هيچ شكي در اين باره نداريم.
به گزارش «»، روزنامه كويتي «الراي العام» با انتشار اين خبر به نقل از «جاسم الخرافي»، رئيس مجلس كويت نوشت: هر چند بحث بر سر برنامه هسته اي ايران زياد است اما واقعيت تلخي ر ابايد بيان كنم و آن اينكه كشورهاي عربي از اينكه دائما بگويند ايران فعاليت هسته اي خطرناك دارد و بايد از آن بترسيم و مواردي از اين دست، خسته شده اند.
 «الخرافي» در بخش ديگري از سخنانش نيز گفته است: اعراب همچنين خسته شده اند از اينكه دائما اعتراض بيهوده كنند كه چرا اسرائيل تنها كشور دارنده زرادخانه اتمي در منطقه است. وي افزود: تجاهل به خطرناك بودن اسرائيل براي كل منطقه هم ملال آور است و گويي برخي كشورها به جاي اينكه براي كلاهك هاي هسته اي اسرائيل چاره اي بيانديشند در فكر قدرتمند كردن خود در منطقه هستند.
به نظر مي رسد اشاره رئيس مجلس كويت به رقابت هسته اي جديد ميان كشورهاي عربي چون؛‌ عربستان، امارات، اردن و بحرين است كه تلاش دارند هرچه سريعتر نيروگاه هاي هسته اي خود را راه اندازي كنند.
اما نكته جالب اين خبر آن بود كه، «الراي العام» براي اولين بار براي خبري مربوط به موضوع هسته اي در منطقه، تيتري غير متعارف زد و نوشت: خسته شده ايم از تمركز بر روي ايران و تجاهل از زرادخانه اسرائيل هسته اي.
البته لازم به يادآوري است كه «جاسم الخرافي»، رئيس مجلس كويت از آن دست مقامات كشورهاي عربي است كه كمتر اظهارات ضد ايراني داشته و در ماجراي اتهام برخي نمايندگان كويتي مربوط به فعاليت جاسوسي ايران در آن كشور نيز اين موضوع را ادعايي بي سند و در راستاي تخريب روابط دو جانبه توصيف كرده بود.
در پايان بايد تاكيد كرد كه هرچند نمي توان چند به چنين اظهارات مثبتي درباره برنامه هسته اي كشورمان كه هر از گاهي از سوي مقامات عربي مطرح مي شود خيلي اميدوار بود اما تقويت اين نگاه و استقبال از آن مي تواند اين خط فكري را در ميان كشورهاي عربي تقويت كرد.